Arhivele lunare: septembrie 2017

Bun simț sau bun-simț?

bun simt

Dacă vreodată ți-ai pus întrebarea care este forma corectă a acestei structuri, află că ambele forme sunt corecte, dar au înțelesuri diferite, așadar vom face o diferențiere cu ajutorul prietenului nostru DOOM2 pentru a le deosebi când le vom mai folosi:

  • bun simț = bună intuiție (ex.: Are un bun simț al culorilor.)
  • bun-simț = decență ( ex.: Se poartă cu bun-simț.)

Filosof sau filozof?

Conform ultimei ediții DOOM ambele forme sunt corecte, având libertatea de a alege între cele două forme, ambele variante fiind considerate corecte, dar termenul preferat și recomandabil este  “filosof”; așadar potrivit noilor norme, este de preferat să scriem și să pronunțăm “filosof, filosofie” etc.

Mihai Eminescu (1850 – 1889)

mihai eminescu

Mihai Eminescu (1850 – 1889), cel mai mare poet român, aparținând perioadei marilor clasici.

Debutează în 1866, cu poezia ,,La mormântul lui Aron Pumnul”, scrisă la moartea profesorului său de limba română.

La 25 februarie 1866, publică prima poezie semnată Eminescu: De-aș avea…, apărută în revista Familia de la Oradea, editată de Iosif Vulcan.

În timpul vieții, Eminescu a publicat un singur volum  de Poesii (1883), îngrijit de criticul Titu Maiorescu.

Teme predilecte în poezia sa sunt: natura, dragostea și istoria națională.

Poezia ,,Lacul” apare pentru prima dată la 1 septembrie 1876 în Convorbiri literare, revista societății Junimea din Iași.

,,Nicidecum” sau ,,nici de cum”?

nicidecum.jpg

Nicidecum – este corect într-un singur cuvânt atunci când se poate înlocui cu ,,în niciun chip, în niciun caz, deloc etc.”

Exemplu: Nicidecum n-am vrut să-l supăr.

Nici de cum – este corect în celelalte situații.

Exemplu: N-am vrut să râd de el, nici de cum vorbește, nici de cum se îmbracă, nici de cum gesticulează.

,,Seminarii” sau ,,seminare”

seminare.jpg

Pluralul ,,seminarii” nu este admis nici măcar ca a doua formă pe motiv că singularul este seminar. Seminarii nu este o formă aberantă, ,,inventată”, ci pluralul singularului de altădată: seminariu (etimon principal, lat. lit. seminarius);

Deci, forma corectă a pluralului ,,seminar” este ,,seminare”.

Vom spune ,,seminarele”, nu seminariile!