Arhivele lunare: noiembrie 2017

Devreme vs de vreme

devreme

 

Vom folosi ,,devreme” când este adverb de timp.

Exemplu: Sosește devreme acasă.

Vom folosi ,,de vreme” (de – prepoziție; vreme – substantiv).

Exemplu: Se teme de vreme rea.

Evitarea cacofoniilor

cacofonii

Evitarea cacofoniilor (cacofonia este o asociere de sunete neplăcute auzului) se poate realiza prin:

a) înlocuirea unuia dintre cuvinte printr-un sinonim: Se uita la Laura – Se uită spre/către Laura.

b) inversarea termenilor: Depinde de el – De el depinde.

c) flexiunea unuia dintre termeni: Se pot explica ca inovații – Pot fi explicate ca inovații.

d) introducerea unui cuvânt între cei doi termeni: Așa se explică că a întârziat – Așa se explică faptul că a întârziat.

 

Valori morfologice: ,,și”

şi

a) Și-a adus aminte de tine. (pronume reflexiv)

b) A cumpărat cărți și caiete. (conjuncție coordonatoare, element rațional în propoziție)

Învață și scrie. (conjuncție coordonatoare, element rațional în frază)

c) A venit și el. (adverb de mod, cu rol de întărire)

Auzind așa, a și venit. (adverb cu valoare temporală)

d) ,,Și” este conjuncție coordonatoare. (substantiv)