Altă dată vs. altădată

 

conco.jpg

Vom folosi ,,altădată” scris legat, când este adverb ,,odinioară”, ,,cândva”:

Exemplu: Altădată era mai bine.

Vom folosi ,,altă dată” (altă – adjectiv pronominal nehotărât; dată – substantiv: ,,în altă împrejurare”)

Exemplu: Voi veni altă dată.