Devreme vs de vreme

devreme

 

Vom folosi ,,devreme” când este adverb de timp.

Exemplu: Sosește devreme acasă.

Vom folosi ,,de vreme” (de – prepoziție; vreme – substantiv).

Exemplu: Se teme de vreme rea.