Analoagă sau analogă?

ana

La unele adjective neologice, norma actuală, reflectând uzul persoanelor cultivate, admite la feminin forme cu și fără alternanța ,,o” (accentuat) – oa, în ordinea de preferință: !analoagă/analogă, !omoloagă/omologă.

Așadar, ambele forme sunt acceptate!

ANALÓG2, -OÁGĂ, analogi, -oage, adj. Care prezintă o analogie; asemănător; corespondent. [Adj. f. și: analógă.] – Din fr. analogue, lat. analogus. (DEX)

Test de ortografie

test

Rescrieţi următoarele propoziţii, corectând greşelile de orice natură ar fi:

 1. Miar place să vizitez grădina zologică.
 2. Ţi-e? Şi mi-e, evident.
 3. Poate, vom ajuge vreo dată.
 4. Noul preşedinte a fost anunţat de către mijloacele massmedia.
 5. Votatai pe cineva?
 6. Da, votatam.
 7. Trebuie să anexezi alăturat această cerere.
 8. Tu nu ai o caligrafie frumoasă.
 9. Făcutuşia planurii de vitor.
 10.  Î-mi crez eu destule complicaţi, numi m-ai creea şi tu, fiari tu să fi.
 11. Mii jenă mai mult de iel, decât de propri copiii.
 12. Dacă a-ţi fii m-ai integriii, decât asprii aceea de arbitrii, nu maşi fi sfiiit să vă accord tuturor aceiaşi atenţie.
 13. Dei vedea pe vecini mei, spunele că nu mii teamă de loc de iei.
 14. Din cauza efortului, a făcut o hemoragie de sânge.

Sfânta Scriptură sau Sfânta scriptură?

sfanta.png

Se scriu cu litere mari și alte realități cu caracter religios, ca Sfânta Scriptură, Sfântul Mormânt, Sfântul Munte, iar în textele bisericești și alte substantive (Atotțiitorul, Domnul nostru Isus Hristos, Părinte), precum și pronumele și adjectivele pronominale referitoare la Dumnezeu sau la Isus Hristos (ne rugăm Ție, Doamne; mare mila Ta).

Statele Unite ale Americii sau Statele Unite Ale Americii?

articol

Trebuie să fim atenți atunci când folosim articole, prepoziții, conjuncții. În cazul acesta vom scrie corect: Statele Unite ale Americii.

Articolele, prepozițiile, conjuncțiile din nume de aștri, de entități geografice și administrativ-teritoriale se vor scrie cu literă mică.

Exemple: America de Nord, Oceanul Înghețat de Nord, Ziua Internațională a Femeii, Adunarea Națională a Republicii Franceze.