Top 10 citate – Mihai Eminescu

mihai.png

 1. Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei și imagini, din care vei întocmi înțelesul și filosofia vieții.
 2. Dacă nu pricepem ceva, să zicem mai bine că nu pricepem decât să-i dăm o explicație falsă.
 3. Egalitatea nu există decât în matematică.
 4. Caracterul însă al unei școli bune este ca elevul să învețe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât știe însuși profesorul.
 5. Menirea vieţii tale e să te cauţi pe tine însuţi.
 6. Geniul, în zdreanță sau în veșminte aurite, tot geniu rămâne.
 7. De aproape două mii de ani ni se predică să ne iubim, iar noi ne sfâșiem.
 8. Între caracter şi inteligenţă n-ar trebui să existe alegere.
 9. Ideea valorii este foarte relativă, căci fiecare o măsoară după interesul său.
 10. Am înţeles că un om poate avea totul neavând nimic şi nimic având totul.
Reclame

Topogan sau tobogan?

tobogan

Plăcerea tuturor copiilor, problema tuturor lingviștilor, dar și a iubitorilor de limba română. Problema topogan versus tobogan s-a discutat peste tot, dar chiar și așa părerile sunt împărțite, de aceea dorim să lămurim într-o manieră simplă acest lucru:

Acest cuvânt provine din franțuzescul tobbogan, așadar vom accepta, cu siguranță, forma de tobogan, dar ce ne facem cu topogan care este mult mai utilizat, în limbajul copiilor mai ales? Află că odată cu apariția DOOM2 a fost acceptată și această forma, fiind o formă destul de uzuală, folosita în 99% dintre cazuri. Trebuie să facem precizarea că deși amândouă sunt acceptate, forma tobogan este cea preferată, forma de topogan fiind cea tolerată doar.

Simplu sau simplist?

simplu

A avea o judecată simplă sau o judecată simplistă? Care formă este dezirabilă? Aceste două cuvinte sunt sinonime? Află ca NU, aceste două cuvinte nu sunt sinonime,  au înțelesuri diferite, fiecare fiind folosit pentru a desemna un alt sens și înțeles:

Simplu poate să desemneze o gândire practică, tangibilă, ușor de înțeles și lipsită de complicații așadar este dezirabil să avem o gândire simplă în unele cazuri. În timp ce simplist conform DEX are înțelesul de = care este lipsit de complicații și de subtilități intelectuale; care judecă în mod simplist  sau face dovada unei astfel de judecăți; ceea ce nu este un lucru tocmai pozitiv.

Analoagă sau analogă?

ana

La unele adjective neologice, norma actuală, reflectând uzul persoanelor cultivate, admite la feminin forme cu și fără alternanța ,,o” (accentuat) – oa, în ordinea de preferință: !analoagă/analogă, !omoloagă/omologă.

Așadar, ambele forme sunt acceptate!

ANALÓG2, -OÁGĂ, analogi, -oage, adj. Care prezintă o analogie; asemănător; corespondent. [Adj. f. și: analógă.] – Din fr. analogue, lat. analogus. (DEX)

Test de ortografie

test

Rescrieţi următoarele propoziţii, corectând greşelile de orice natură ar fi:

 1. Miar place să vizitez grădina zologică.
 2. Ţi-e? Şi mi-e, evident.
 3. Poate, vom ajuge vreo dată.
 4. Noul preşedinte a fost anunţat de către mijloacele massmedia.
 5. Votatai pe cineva?
 6. Da, votatam.
 7. Trebuie să anexezi alăturat această cerere.
 8. Tu nu ai o caligrafie frumoasă.
 9. Făcutuşia planurii de vitor.
 10.  Î-mi crez eu destule complicaţi, numi m-ai creea şi tu, fiari tu să fi.
 11. Mii jenă mai mult de iel, decât de propri copiii.
 12. Dacă a-ţi fii m-ai integriii, decât asprii aceea de arbitrii, nu maşi fi sfiiit să vă accord tuturor aceiaşi atenţie.
 13. Dei vedea pe vecini mei, spunele că nu mii teamă de loc de iei.
 14. Din cauza efortului, a făcut o hemoragie de sânge.

Sfânta Scriptură sau Sfânta scriptură?

sfanta.png

Se scriu cu litere mari și alte realități cu caracter religios, ca Sfânta Scriptură, Sfântul Mormânt, Sfântul Munte, iar în textele bisericești și alte substantive (Atotțiitorul, Domnul nostru Isus Hristos, Părinte), precum și pronumele și adjectivele pronominale referitoare la Dumnezeu sau la Isus Hristos (ne rugăm Ție, Doamne; mare mila Ta).

Statele Unite ale Americii sau Statele Unite Ale Americii?

articol

Trebuie să fim atenți atunci când folosim articole, prepoziții, conjuncții. În cazul acesta vom scrie corect: Statele Unite ale Americii.

Articolele, prepozițiile, conjuncțiile din nume de aștri, de entități geografice și administrativ-teritoriale se vor scrie cu literă mică.

Exemple: America de Nord, Oceanul Înghețat de Nord, Ziua Internațională a Femeii, Adunarea Națională a Republicii Franceze.