Arhive zilnice: 6 februarie 2018

Top 10 – Reguli gramaticale

reguli.png

  1. Ortografia verbului ,,a voi”

a) Verbul a voi se scrie și se pronunță la indicativ prezent și conjunctiv prezent cu -ie nu cu e: (eu) voiesc, (să voiesc), voiești (să voiești), voiește.

b) La indicativ perfect simplu se scrie și se pronunță cu -ii, la persoana I singular: eu voii, și cu -i (accentuat) la persoana a III-a singular (el) voi.

c) Tot cu un -i se scrie și la infinitiv prezent și la timpurile compuse formate cu infinitivul: a voi, voi voi, aș voi.

d) Sunt la fel de corecte formele verbului a vrea, ca și cele ale verbului a voi, dar neliterare formele hibride obținute prin contopirea lor: a vroi, sau voriesc, ca și formele de imperfect: vroiam, vroiai.

2. Numeralul adverbial o dată se scrie în cuvinte separate și nu trebuie confundat cu o dată, unde o este articol nehotărât și dată substantiv:

  • A venit la mine numai o dată.
  • Aceasta este o dată importantă.

Când se scrie împreunat, odată este adverb și are înțelesul de ,,cândva”, ,,odinioară”, ,,îndată”.

3. Conjuncțiile compuse deoarece, deși, fiindcă, încât, așadar, carevasăzică, se scriu într-un cuvânt, pentru că fuziunea părților componente este de mult desăvârșită.

Când nu este conjuncție, ci are înțelesul ,,vrea să însemne”, grupul care va să zică se scrie separat.

4. Locuțiunile interjecționale se scriu în cuvinte separate: ia te uită, pe naiba etc.

5. Adjectivele masculine terminate în -iu se scriu la pluralul nearticulat cu -ii, iar la forma articulată cu -iii: cercel-argintiu-cercei argintii-argintiii cercei.

6. Verbul a trebui are la indicativ prezent, persoana a III-a forma trebuie, dar la conjunctiv prezent (să) trebuiască; ca verb personal are și persoana a III-a plural (trebuiau), perfectul simplu (trebuiră), perfect compus (au trebuit).

7. Verbul a mirosi are la indicativ prezent, persoana a III-a plural, forma (ei) miros (nu: (ei) miroase).

8. Verbul a absolvi, indiferent de sens, are forma (eu) absolv (nu: absolvesc).

9. Se scriu cu -nn- verbele derivate cu prefixul -în, a căror rădăcină începe cu n: înnoda, înnopta, înnoi etc.

10. Forma corectă a verbului a avea la conjunctiv prezent, persoana a III-a singular și plural este să aibă (nu: să aibe, să aive).

Întru acest sau într-acest?

acest

Prepozițiile dintru, întru, printru pierd vocala u și sunt urmate de cratimă, când se află înaintea articolului nehotărât, a numeralului sau a adjectivului pronominal nehotărât un sau o, înaintea pronumelor și a adjectivelor demonstrative sau a altor cuvinte care încep cu vocalele a sau î.

Așadar, vom scrie corect într-acest, precum vom scrie dintr-un, dintr-o, printr-un, printr-o, dintr-însul, dintr-acest(a).

Gramatica limbii române sau Gramatica Limbii Române?

grama

Poate de multe ori ne-am pus problema cum anume scriem titlurile unor publicații, ale operelor literare, științifice și artistice.

Trebuie să știți că vom scrie cu inițială majusculă numai prima parte componentă, dacă în alcătuirea lor nu există un alt nume propriu.

Așadar, vom scrie corect Gramatica limbii române, la fel cum vom scrie Amintiri din copilărie, România literară etc.