TEST / Proverbe românești

test provb rom

Completați cuvântul lipsă din aceste proverbe românești:

1. Fereşte-mă Doamne de ……… că de dușmani mă feresc eu.

a. familie; b. inamic; c. prieteni.

2. Aceași Mărie cu altă …….. .

a. năframă; b. pălărie; c. bucurie.

3. ……… îi șade bine cu drumul.

a. Baiatului; b. Călătorului; c. Excursionistului.

4. Cine seamănă ……, culege furtună.

a. vânt; b. grâu; c. ceartă.

5. Leneșul mai mult aleargă, scumpul mai mult ………

a. muncește; b. câștigă; c. păgubește.

 

RĂSPUNSURI:

  1. c
  2. b
  3. b
  4. a
  5. c

 

A face curat sau curățenie?

curat enie2

Aceste două forme sunt aparent similare, dar este recomandabil să le diferențiem, deoarece în propoziție fiecare are o altă valoare morfologică:

  • Cuvântul curat poate să fie fie adjectiv, fie adverb, iar sensul acestuia conform DEX este: De pe care s-a scos murdăria, lipsit de murdărie, de praf, de pete etc.

ex.: Locul acesta este foarte curat.

  • Cuvântul curățenie este exclusiv substantiv, iar sensul conform DEX este: Calitatea de a fi curat; starea, înfățișarea unei ființe curate sau a unui lucru curat.

ex: În această acestă casă a fost făcută curățenie.