Completăm sau complectăm?

da.pngTot mai multe persoane folosesc varianta greșită a acestui cuvânt.

Corect este a completa. E suficient să vă gândiți la complet.
Exemplu: Ar trebui să completez formularele.