Arhive zilnice: 21 martie 2019

livret vs. libret

livret= Document cu formă de carnet; cărticică, caiet, carnețel de identitate.

libret= Textul unei opere muzicale, al unei operete sau al unui oratoriu. Carnet eliberat de casele de economii persoanelor care își depun aici economiile și pe baza căruia depunătorii își pot retrage (cu dobânda legală) banii depuși. 

albastru vs. alabastru

albastru = Culoare albastră (a cincea din spectrul solar, între violet și verde). Care are culoarea cerului senin.

alabastru = Varietate de ghips cu aspect de marmură albă străbătută de vine transparente, întrebuințată la fabricarea unor obiecte ornamentale.

Gelos vs. zelos

gelos = Care suferă de gelozie, cuprins de gelozie; care manifestă gelozie. Care ține mult la ceva și se teme să nu-l piardă. (Rar) Invidios, pizmaș.

zelos = Plin de zel, de râvnă, de ardoare. Activ, harnic, muncitor, neobosit, neostenit, silitor, sârguincios, vrednic, asiduu, insistent, perseverent.