Avanpremiră sau avampremieră?

Combinația n + b/p apare în foarte puține situații: în cuvintele de origine străină (input), în unele derivate și compuse (avanpremiră, Sânpetru) sau în nume proprii de origine străină (Gutenberg, Istanbul)

Corect: avanpremieră

Greșit: avampremieră

Reclame

Întrucât, fiindcă, odată ce

Atenție la scrierea unor conectori care introduc propoziția cauzală.

  • Greșit: întru cât, fiind că, o dată ce;
  • Corect: întrucât, fiindcă, odată ce.
Reclame

Prepoziția ,,ca” sau ,,precum” vs. decât

Când este subordonat al adjectivului sau al adverbului, grupul format din prepoziția ,,ca” sau ,,precum” și un nominal se analizează, potrivit GALR și GBLR, ca un complement comparativ, întrucât este cerut obligatoriu de o marcă de gradare (la fel de, tot atât de, tot așa de), ce poate fi subînțeleasă:

  • Ion este (la fel de) deștept ca fratele lui.
  • Ion învață (la fel de) bine ca fratele lui.

Decât se utilizează numai pentru exprimarea complementului comparativ, care ajută la realizarea unei comparații de inegalitate și care este impus de mărcile gradării mai, mai puțin;

  • mai (puțin) bun decât tine
  • mai (puțin) bine decât tine.
Reclame

Sursa: Gramatica limbii române pentru gimnaziu