Premiează sau premiază? – VCG

Trebuie să știm faptul că singura variantă corectă în acest caz este ,,premiază” (Nu: premiează).

  • copiez – copia
  • studiez – studia
  • premiez – premia
Reclame

Variații de registru

În funcție de situația de comunicare, de caracterul ei oficial sau amical, de relațiile între interlocutori, elementele de variație ale unei limbi se pot ierarhiza în registre, pe o axă care are la o extremă formalitatea maximă, la cealaltă – informalitatea maximă.

Decupajele registrelor sunt aproximative, dar putem vorbi de mai multe niveluri, de exemplu de limbaj solemn – oficial – standard – colocvial – popular – argotic.

Formal:

Solemn: Stimate domnule, îmi permit să vă rețin atenția un moment pentru a vă comunica o informație care v-ar putea interesa.

Oficial: Domnule, vă rog să veniți ca să vă comunic ceva!

Standard: Domnule, veniți puțin să vă spun ceva!

Familiar: Domnu’, ia vino un pic la mine să-ți zic o chestie.

Popular: Nea cutare, ia vino mata olecuță să-ți zic cevașilea!

Argotic: Băi bos, ia tai-o-ncoa’ la mandea să-ți ciripesc ceva!

Reclame

Sursa: Gramatica limbii române pentru gimnaziu