Vaţ-i? Sau vaţi? V-aţi? Va-ţi?

Trebuie să ştim că singura formă pe care trebuie să o folosim: e V-AŢI.

Nu-i nici va-ţi, nici vaţ-i, nici vaţi.

V-AŢI. Atât.

Reclame

Întârzii sau întârziu?

Vom zice și vom scrie întotdeauna:

  • întârzii – înfurii – sperii + continui
    (întârzii, înfuriisperii, cu câte doi i: unul din radical, unul din terminaţie.)
Reclame