Teneşi sau tenişi?

Trebuie să știm faptul că singura formă corectă pe care o vom folosi este ,,tenişi” (NU: teneşi).

Reclame

Rendundanţă sau redundanţă ?

Trebuie să știm faptul că singura formă corectă pe care o vom folosi este ,,redundanţă” (NU: rendundanţă).

  • redundanţă – defect stilistic constând în abundenţa inutilă de cuvinte şi expresii la redarea unei idei; surplus nejustificat de informaţie la transmiterea unui mesaj.
Reclame