Cartuşe sau cartuşuri?

Trebuie să știm faptul că singura formă corectă pe care o vom folosi este ,,cartuşe” (NU: cartuşuri).

TEST GRILĂ – DIFTONG. TRIFTONG. HIAT

 1. Conțin diftongi toate cuvintele din seria:

a) mescioară, trăgeau, ghiocei; b) genunchieră, troiță, fief; d) îndeajuns, ianuarie, chei; d) geam, templier, somieră.

2. Există vocale în hiat în toate cuvintele din seria:

a) farfurie, aeroport, areopag, fereastră; b) ianuarie, ideologie, material, evoluție; c) meteorolog, momâie, ploaie, deontologie; d) cioban, denotație, fotografie, diurn.

3. În cuvântul ploaie există:

a) un triftong; b) doi diftongi; c) un hiat; d) doi diftongi și un hiat.

4. Nu conține diftongi cuvântul:

a) mescioară; b) pleacă; c) plouă; d) chiar.

5. Apar triftongi în toată seria următoare de cuvinte:

a) vedeai, ei, lăcrămioară; b) chinuiai, subsuoară, vioară; c) tăieței, vegheau, leoarcă; d) seu, duelează, inimioară.

6. Cuvântul fiindcă are în structură:

a) un diftong; b) un hiat; c) un triftong

7. Triftongii sunt formați din:

a) trei vocale; b) o vocală + o consoană + o vocală; c) o semivocală + o semivocală + o semivocală; d) o semivocală + o vocală + o semivocală.

8. Un diftong este alcătuit din:

a) două vocale alăturate pronunțate într-o silabă; b) o vocală și o semivocală alăturate și pronunțate într-o silabă; c) două vocale alăturate și pronunțate în silabe diferite; d) două semivocale alăturate și pronunțate într-o silabă.

9. Hiatul reprezintă distribuția în silabe diferite a grupului de sunete format din:

a) vocală + consoană; b) vocală + vocală; c) vocală + semivocală; d) semivocală + semivocală.

10. În cuvântul creioane există:

a) 1 diftong și un triftong; b) un triftong; c) un diftong; d) un hiat.

Reclame

Răspunsurile corecte:

 1. a)
 2. b)
 3. b)
 4. d)
 5. a)
 6. b)
 7. d)
 8. b)
 9. b)
 10. b)

Sursa: Limba Română – Teste grilă pentru admiterea la Academia de poliție și la școlile postliceale de poliție și de jandarmi.