TEST GRILĂ – Litera X. Despărţirea în silabe

 1. Indicaţi seria în care litera x se pronunţă cs:

a) exil, exfoliere, explicație, expresie; b) extracție, executiv, exploatare, explicit; c) exercițiu, examen, exemplu, exulta; d) explicație, exonera, excepție, excavator.

2. Indicați seria în care litera x notează grupul cs:

a) examen, fix, convex; b) explicație, mixt, exercițiu; c) onix, exil, fixare; d) axă, pix, prolix.

3. Numărul de litere și de sunete din cuvântul auxiliar este:

a) 8 litere, 9 sunete; b) 8 litere, 8 sunete; c) 8 litere, 10 sunete; d) 9 litere, 8 sunete.

4. Indicați seria în care sunetul x se pronunță gz, având în vedere pronunțarea corectă a cuvintelor:

a) excursie, exmatriculat, excedentar, exact; b) examen, exercițiu, exulta, exil; c) anxios, axilă, axă, exotic; d) vexat, parataxă, maxilar, executa.

5. Indicați seria în care sunetul x se pronunță cs, având în vedere pronunțarea corectă a cuvintelor:

a) exil, exercițiu, examen, axa; b) extras, excursie, explorare, expresie; c) extaz, exaltare, extenuat, extensie; c) excava, exuberanță, maxim, executive.

6. Alegeți seria în care cuvintele sunt despărțite corect în silabe:

a) ca-fe-gioai-că, via-ță, jert-fă, a-tlas; b) ca-fe-gi-oai-că, vi-a-ță, jer-tfă, a-tlas; c) ca-fe-gioai-că, vi-a-ță, jert-fă, a-tlas; d) ca-fe-gioai-că, via-ță, jer-tfă, at-las.

7. Există trei silabe în cuvântul:

a) oboseală; b) greoi; c) geometrie; d) alcool.

8. Noul DOOM acceptă următoarele despărțiri în silabe:

a) subli-ni-a / sub-li-ni-a, tra-nsfug / trans-fug, mono-cu-lar / mon-o-cu-lar; b) su-bli-ni-a / sub-li-ni-a, tran-sfug / trans-fug, mo-no-cu-lar / mon-o-cu-lar; c) su-bli-nia / sub-li-ni-a, tran-sfug / trans-fug, mo-no-cu-lar / mon-o-cular; d) su-blini-a / sub-li-ni-a, tran-sfug / tra-ns-fug, mo-no-cu-lar / mono-cular.

9. Conține doar cuvinte monosilabice seria:

a) diar, cal, ac, dori; b) stop, crește, câmp, coli; c) cerb, nouă, dens, acru; d) nici, gram, câți, stol.

10. Cuvântul despărțit corect în silabe este:

a) in-o-rog; b) di-sco-gra-fic; c) somp-tu-os; d) de-linc-vent.

Reclame

Răspunsuri corecte:

 1. d)
 2. d)
 3. a)
 4. b)
 5. b)
 6. a)
 7. d)
 8. b)
 9. d)
 10. c)

Sursa: Limba Română – Teste grilă pentru admiterea la Academia de poliție și la școlile postliceale de poliție și de jandarmi.