FUNCȚIILE SINTACTICE ALE VERBELOR NEPERSONALE

Funcțiile sintactice ale verbelor nepersonale:

 1. Infinitivul:

Subiect: A visa este frumos.

Nume predicativ: Plăcerea lui era a citi cărți SF.

Complement prepozițional: Se gândește la a pleca mai repede.

Atribut verbal: Andrei este cuprins de teama de a vorbi în public.

Circumstanțial de timp: Se roagă de fiecare dată înainte de a se culca.

Circumstanțial de mod: A învățat fără a gândi.

Circumstanțial de scop: Se pregătește intens pentru a susține examenul.

2. Participiul:

Nume predicativ: Textul a fost citit.

Atribut adjectival: I-am recomandat și ei cartea citită.

3. Supin:

Subiect: De spus e ușor, de făcut e mai dificil.

Nume predicativ: Era de știut că va întârzia.

Atribut verbal: Mașina de spălat s-a stricat.

Complement direct: Am terminat de citit.

Complement prepozițional: M-am plictisit de așteptat în stație.

Circumstanțial de scop: A plecat de dimineață la pescuit.

4. Gerunziu:

Subiect: Se aude fluierând.

Atribut verbal: Vedem copiii jucându-se în fața blocului.

Complement direct: Văd ieșind fum la o casă vecină.

Circumstanțial de cauză: A fost eliminat, încercând să copieze la teză.

Circumstanțial de scop: Alerga căutând un loc de refugiu.

Circumstanțial de mod: Cânta atingând clapele pianului.

Circumstanțial condițional: Numai citind, vei reuși.

Circumstanțial concesiv: Citind, și tot a greșit!

VERBUL NU ARE CAZ!

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare

CONJUGĂRI/CLASE – VERBUL

CONJUGĂRI/CLASE

 1. Verbele terminate în a (a dansa)
 2. Verbele terminate în diftongul ea (a bea, a vrea)
 3. Verbele terminate în e (a spune, a merge)
 4. Verbele terminate în i sau î (a iubi, a urî).
Anunțuri publicitare

FORME VERBALE NEPERSONALE

FORME VERBALE NEPERSONALE

 1. Infinitivul – arată numele acțiunii, forma de dicționar (a merge).
 2. Gerunziul – arată o acțiune în desfășurare, simultană cu o altă acțiune (mergând), se formează din radical + sufixul -ând/-ind: mergând, citind.
 3. Participiul – arată o acțiune suferită de o ființă sau de un lucru (mers), se formează din radical + sufix de perfect (-a, -i, -u) + sufix specific (-s/-t): mers, citit, lucrat.
 4. Supinul – se formează din participiu care este precedat de o prepoziție: de mers, de citit.

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare

MODURILE ȘI TIMPURILE VERBULUI

 1. MODUL INDICATIV – acțiune sigură și reală.
 • Timpul prezent – merg, mergi, merge, mergem, mergeți, merg (acțiune care se întâmplă în momentul discuției)
 • Timpul imperfect – mergeam, mergeai, mergea, mergeam, mergeați, mergeau.
 • Timpul perfect compus – am mers, ai mers, am mers, am mers, ați mers, au mers (auxiliarul verbului a avea + participiul invariabil al verbului de conjugat):
 • Timpul perfect simplu – mersei, merseși, merse, merseră, merserăți, merseră.
 • Timpul mai-mult-ca-perfect – mersesem, merseseși, mersese, merseserăm, merseserăți, merseseră.
 • Timpul viitor standard – voi merge, vei merge, va merge, vom merge, veți merge, vor merge (auxiliarul verbului a vrea + infinitivul invariabil al verbului de conjugat)
 • Timpul viitor anterior – voi fi mers, vei fi mers, va fi mers, vom fi mers, veți fi mers, vor fi mers (auxiliarul verbului a vrea + auxiliarul fi + participiul invariabil al verbului de cojugat).
 • Timpul viitor în trecut – aveam să merg, aveai să mergi, avea să meargă, aveam să mergem, aveai să mergeți, aveau să meargă (se realizează perifrastic, cu auxiliarul a avea).

2. MODUL CONJUNCTIV – se recunoaște după marca ,,să”: să meargă, să danseze etc.

 • Timpul prezent – să merg, să mergi, să meargă, să mergem, să mergeți, să meargă.
 • Timpul perfect conjuncția ,,să” + auxiliarul fi + participiul variabil al verbului de conjugat: să fi mers, să fi dansat.

3. MODUL CONDIȚIONAL-OPTATIV – îl recunoaștem după auxiliarul ,,a avea”, în forme precum: aș, ai, ar, am ați, ar.

 • Timpul prezent: aș merge, ai merge, ar merge, am merge, ați merge, ar merge.
 • Timpul perfectprezentul condițional al verbului auxiliar a fi + participiul invariabil al verbului de conjugat: aș fi mers, ai fi mers, ar fi mers etc.

4. MODUL IMPERATIV – exprimă un ordin, o poruncă, un îndemn. Are forme doar pentru persoana a II-a (singular și plural): Mergi!/Mergeți!

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare