MAI vs M-AI

 • MAI

a) În luna mai merg la mare.

b) Mai vreau să merg la mare.

 • M-AI

M-ai chemat la tine?

EXPLICAȚIE:

 • MAI – a) LUNA MAI, b) ADVERB ,,MAI VREAU/NU MAI VREAU”;
 • M-AI  –  ,,M” FORMA CLITICĂ A PRONUMELUI PERSONAL, PERSOANA I, SINGULAR + ,,AI” VERB AUXILIAR CARE AJUTĂ LA FORMAREA TIMPULUI PERFECT COMPUS.
Anunțuri publicitare

LA vs L-A

 • LA

a) Merg la mare anul acesta.

b) La este nota muzicală care îmi place.

 • L-A

L-a contactat și pe el editura.

EXPLICAȚIE:

 • LA – a) PREPOZIȚIE, b) NOTĂ MUZICALĂ;
 • L-A  –  ,,L” FORMA CLITICĂ A PRONUMELUI PERSONAL, PERSOANA A III-A, SINGULAR + ,,A” VERB AUXILIAR CARE AJUTĂ LA FORMAREA TIMPULUI PERFECT COMPUS.
Anunțuri publicitare

ÎNTRUNA vs ÎNTR-UNA?

 • ÎNTRUNA

Mănânc întruna spaghete.

 • ÎNTR-UNA

Într-una din zile am mers la munte.

EXPLICAȚIE:

 • ÎNTRUNA (= CONTINUU, NEÎNCETAT) – ADVERB DE MOD;
 • ÎNTR-UNA – DE REGULĂ ESTE URMAT DE PREPOZIȚIA DIN/DINTRE.
Anunțuri publicitare

IAU vs I-AU

 • IAU

Eu iau o carte din bibliotecă.

 • I-AU

Nu i-au dat voie să vină la ședință.

EXPLICAȚIE:

 • IAU – FOLOSIT CU SENSUL DE ,,A LUA”,
 • I-AU –  ,,I” FORMA CLITICĂ A PRONUMELUI PERSONAL + ,,AU” VERB AUXILIAR CARE AJUTĂ LA FORMAREA TIMPULUI PERFECT COMPUS.
Anunțuri publicitare