TOP 3 – REGULI (PRONUMELE)

  1. Vom scrie întotdeauna noștri și voștri cu un singur i.

2. Voi scrie întotdeauna îmi, îţi, îşi, într-un cuvânt.

3. Voi scrie întotdeauna vreun, vreo, într-un cuvânt.

Anunțuri publicitare

DÂNSUL, DÂNSA, DÂNȘII, DÂNSELE – PRONUME DE POLITEȚE?

  • Atât GLRG (p. 113), cât și DOOM3 (p.171) admit că dânsul, dânsa, dânșii, dânsele sunt forme pronominale de politețe.
Anunțuri publicitare

ABȚIBILD sau ACȚIBILD?

  • ABȚIBILD

Am câștigat un abțibild pe care erau desenate multe cărți.

  • ACȚIBILD

Am câștigat un acțibild pe care erau desenate multe cărți.

EXPLICAȚIE:

ABȚIBILD – SUBSTANTIV NEUTRU, PLURAL ABȚIBILDURI;

ACȚIBILD – INCORECT.

Anunțuri publicitare

ABIA sau ABEA?

  • ABIA

Abia am venit de la magazin.

  • ABEA

Abea am venit de la magazin.

EXPLICAȚIE:

  • ABIA – ADVERB DE TIMP;
  • ABEA – INCORECT.
Anunțuri publicitare