O să plouă sau o să ploaie?

  • Forma corectă la conjunctiv prezent a verbului a ploua este să plouă, nu să ploaie. Aşadar, vom scrie corect: O să plouă astăzi. (NU: O să ploaie astăzi.)
Anunțuri publicitare

Ambienturi sau ambiente?

  • AMBIENTURI

Fiecare restaurant are ambienturi plăcute.

  • AMBIENTE

Fiecare restaurant are ambiente plăcute.

  • EXPLICAȚIE:

AMBIENT – SUBSTANTIV NEUTRU, PLURAL AMBIENTURI;

AMBIENTE – INCORECT.

Anunțuri publicitare

Trebuie sau trebuiesc?

  • Forme precum ,,trebuiesc”, ,,trebuiește”, ,,trebuim”, ,,trebuiești” sunt incorecte. Vom folosi corect forma ,,trebuie”. ,,A trebui” este un verb impersonal.

Trebuie să merg la muncă.

Regulile trebuie respectate.

Trebuie să mergem și noi.

Anunțuri publicitare

Aragaze sau aragazuri?

  • ARAGAZE

Am achiziționat două aragaze.

  • ARAGAZURI

Am achiziționat două aragazuri.

  • EXPLICAȚIE:

ARAGAZ – SUBSTANTIV NEUTRU, PLURAL ARAGAZE;

ARAGAZURI – INCORECT.

Anunțuri publicitare