Fii! Nu fi! Când adăugăm corect i-urile?

Vom scrie:

a) fii cu doi i în următoarele cazuri:

 • Imperativ, afirmativ: Fii deștept!
 • conjunctiv, timpul prezent, forma afirmativă şi forma negativă: Îmi doresc să fii deștept. Vreau să nu fii rău.

b) fi cu un singur i în următoarele cazuri:

 • imperativ, negativ: Nu fi nerecunoscător!
 • condiţional-optativ, timpul prezent: ar fi, ai fi;
 • condiţional-optativ, timpul perfect: ar fi fost, ai fi fost;
 • conjunctiv, timpul perfect: să fi mers, să fi avut, să fi fost;
 • viitor: veți fi, vor fi;
 • verb + infinitiv (fi): pot fi, poţi fi, să poată fi.
Anunțuri publicitare

Bineînțeles sau bine înțeles?

 • BINEÎNȚELES

Bineînțeles că vine și el în excursie.

 • BINE ÎNȚELES

Verbul a fost bine înțeles de elevi.

 • EXPLICAȚIE:

BINEÎNȚELES (= DESIGUR) – ADVERB;

BINE ÎNȚELES (= PRICEPUT BINE) – ADVERB + ADJECTIV.

Anunțuri publicitare

Bine-cunoscut sau bine cunoscut?

 • BINE-CUNOSCUT

Ion Creangă este un bine-cunoscut scriitor.

 • BINE CUNOSCUT

Maramureșul este bine cunoscut de toți românii.

 • EXPLICAȚIE:

BINE-CUNOSCUT (= CELEBRU) – ADJECTIV;

BINE CUNOSCUT (= ȘTIUT BINE) – ADVERB + ADJECTIV;

BINECUNOSCUT – INCORECT.

Anunțuri publicitare

Bine-crescut sau bine crescut?

 • BINE-CRESCUT

Copilul lor este bine-crescut.

 • BINE CRESCUT

Aluatul este bine crescut.

 • EXPLICAȚIE:

BINE-CRESCUT (= CUVIINCIOS) – ADJECTIV;

BINE CRESCUT (= DEZVOLTAT BINE) – ADVERB + ADJECTIV;

BINECRESCUT – INCORECT.

Anunțuri publicitare