Casierie sau caserie?

  • CASIERIE

Am stat două ore la casierie pentru o plată restantă.

  • CASERIE

Am stat două ore la caserie pentru o plată restantă.

  • EXPLICAȚIE:

CASIERIE – SUBSTANTIV FEMININ, PLURAL CASIERII;

CASERIE – INCORECT.

Anunțuri publicitare

Cartușe sau cartușuri?

  • CARTUȘE

Mi-am cumpărat două cartușe pentru armament.

  • CARTUȘURI

Mi-am cumpărat două cartușuri pentru armament.

  • EXPLICAȚIE:

CARTUȘ – SUBSTANTIV NEUTRU, PLURAL CARTUȘE;

CARTUȘURI – INCORECT.

Anunțuri publicitare

Carismă sau charismă?

  • CARISMĂ

Îmi place că are multă carismă.

  • CHARISMĂ

Îmi place că are multă charismă.

  • EXPLICAȚIE:

CARISMĂ – SUBSTANTIV FEMININ;

CHARISMĂ – INCORECT.

Anunțuri publicitare

Bun simț sau bun-simț?

  • BUN SIMȚ

Are un bun simț al culorilor.

  • BUN-SIMȚ

Se poartă cu bun-simț în societate.

  • EXPLICAȚIE:

BUN SIMȚ (= BUNĂ INTUIȚIE) – ADJECTIV + SUBSTANTIV NEUTRU;

BUN-SIMȚ (= DECENȚĂ) – SUBSTANTIV NEUTRU.

Anunțuri publicitare