Triftongul

trift.jpg

Triftongul este grupul de sunete alcătuite dintr-o vocală şi două semivocale alăturate, pronunţate într-o silabă.

Este de două feluri:

  1. pogresiv, când semivocalele proced vocala: creioane, leoarcă etc.
  2. centrat, când semivocalele încadrează vocala: beau, leoaică, trăiai etc.

ATENŢIE: După consoanele c, g, k, g nu există diftongi sau triftongi care să înceapă cu semivocalele e, i, deoarece, în această situaţie, e sau i sunt numai litere ajutătoare pentru scrierea consoanelor c, g, k’, g’.