Vocalele ,,î” și ,,â”


Literele ,,î” și ,,â” corespund aceluiași sunet, întrebuințându-se după următoarele reguli: 

  • ,,î” se scrie întotdeauna la începutul și la sfârșitul nemijlocit al cuvântului: îl îmbrățișez, împărat, îngeri, își, îți; 
  • Tot cu ,,î” scriem și în corpul cuvintelor, când, prin compunere, ,,î” de la mijlocul cuvintelor ajunge medial: neîmpăcat, neîndurat, neînsemnat. Vom scrie într-însul, dar dânsul;
  • În toate celelalte cazuri, se scrie în corpul cuvintelor, ,,â”: râu, când, făcând, sfânt.

Vocalele

Vocalele sunt sunete continue care se pot rosti fără ajutorul altor sunete şi pot alcătui şi singure silabe. În limba română există şapte vocale: a, ă, â (î), e, i, o, u.

  1. După gradul de deschidere, se clasifică în:

a) deschise: a;

b) mijlocii: ă, e, o;

c) închise: â (î), u, i.

2. După locul de articulare, se clasifică în:

a) anterioare: e, i;

b) mediale: a, ă, â, (î);

c) posterioare: o, u.

    3. După participarea buzelor, se clasifică în:

a) nelabiale (nerotunjite): a, ă, â (î), e, i;

b) labiale (rotunjite): o, u.

 

Sursa: Limba română: gramatică, fonetică, vocabular, ortografie şi ortoepie. Ioan Popa, Marinela Popa, Ed. NICULESCU