Dat fiind că, în cazul că, pe lângă faptul că, cu condiţia să

Reclame

Grupările precum dat dat fiindcă, în cazul că, pe lângă faptul că, cu condiţia să nu sunt locuţiuni conjuncţionale, părţile lor fiind analizabile. În: Dat fiind că ai întârziat, am intrat la film, dat fiind este o construcție pasivă la gerunziu, cu funcția de circumstanțial de cauză, iar că ai întârziat este o propoziție subordonată.

În exemple precum: Vin, cu condiția să fii acasă, gruparea cu condiția să este analizabilă în prepoziție + substantiv articulat (având împreună funcția de circumstanțial condițional) și conjuncția , care introduce o prepoziție atributivă având ca regent substantivul articulat condiția. Faptul că gruparea nu funcționează ca o locuțiune este dovedit și de capacitatea substantivului de a varia în număr (Vin, cu unele condiții) sau de a avea termeni subordonați (Vin, cu condiția unică să…).

Sursa: Gramatica limbii române pentru gimnaziu, Editura Univers Enciclopedic

Scrierea conjuncţiilor compuse

conj

I. Conjuncţiile compuse deoarece, deşi, fiindcă, încât, întrucât, aşadar, carevasăzică, vasăzică (,,prin urmare”, ,,deci”) se scriu într-un singur cuvânt, pentru că fuziunea părților componente este de mult desăvârșită. Ultimele trei sunt și adverbe.

Când nu este conjuncție, ci are înțelesul ,,vrea să însemne”, grupul va să zică se scrie în cuvinte separate.

II. Conjuncțiile compuse ca să, ca… să, încât să, de să se scriu în cuvinte separate.

Tot în cuvinte separate se scriu locuțiunile conjuncționale ca și cum, ca și când, pentru ca să, ci toate că, din cauză că, de pe când, până unde, până pe unde, ori de câte ori, după cum, imediat ce etc.

III. Conjuncția subordonatoare compusă fiindcă se scrie cu doi i, prima parte componentă fiind verbul a fi la gerunziu.

conjuctia

 

Conjuncția este partea de vobire neflexibilă cu rol de legătură atât în propoziție, cât și în frază.

După origine:

  • primare: ca, să, și, nici, de, dar, iar, ori, sau
  • formate în limba română: din prepoziții (de, până), din adverbe relative (unde, cum, cât), din verb (fie)

După alcătuire:

  • simple: și, nici, iar, dar, însă, ci, ori, sau, să, că etc.
  • compuse: ca să, deoarece, întrucât, fiindcă, precum, deși, încât, să, cum

După rolul lor:

  • coordonatoare: copulative (și, nici, iar), adversative (dar, iar, însă, ci, și), disjunctive (ori, fie), concluzive (deci, așadar)
  • subordonatoare: ca, să, ca… să, dacă, de, deși, încât

Conjucțiile nu au funcție sintatică.