Am 20 de ani sau 20 ani?

20

Dacă ați trecut de vărsta de 20 de ani, pe lângă probleme existențiale apărute odată cu trecerea timpului, mai apare o problemă: cum ne exprimăm corect vârsta și nu numai? Pentru acest lucru există o regulă simplă:

  • numeralele de la 1 la 19 urmat de un substantiv, precum și numerele în a căror structură intră aceste numerale NU sunt urmate de prepoziția „DE”.
  • numeralel de la 20 în sus sunt urmate OBLIGATORIU de prepoziția „DE”

ATENȚIE: Când însoţesc un substantiv, funcţionând ca determinanţi ai acestuia, numeralele de la 1 la 19 şi cele în a căror structură intră acestea (101, 2001) şi zero se ataşează direct substantivului şi se plasează înaintea acestuia. Vom spune deci cinci mere, zece copii, nouăsprezece volume. La numeralele peste 19, plasate de asemenea înaintea substantivului, legătura dintre numeral şi substantiv se face cu ajutorul prepoziţiei de: douăzeci de lei, o sută de lei.

Clasa întâi sau întâia?

întai

Desigur, acum foarte mulți veți spune ,,întâi” cum era toată lumea obișnuită, dar așa cum am mai spus și în articolele anterioare, DOOM-ul ne surprinde mereu, iar pentru a nu greși atunci când spunem ,,întâia”, a acceptat și această formă.

Citez din DOOM2: ,,!Normele actuale acceptă la femininul nearticulat al numeralului ordinal întâi postpus substantivului și forma întâia: clasa !întâi / întâia.”

Pentru cei care nu ne cred, lăsăm dovada aici:

21390450_1814305278609599_1214871497_o

 

Numeralul

numeralul.png

Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr sau ordinea obiectelor prin numărare.

Tipuri de numerale:

Numeralul cardinal exprimă un număr și poate să fie: simplu sau compus.

Numeralul ordinal indică ordinea prin numărare și poate să fie precedat de articolul demonstrativ (Cei doi citesc. Cel de-al treilea scrie.)

Numeralul colectiv exprimă însoțirea, arâtând din câte obiecte este formată o colectivitate. Are mai multe forme: tustrei, toți trei, câteșitrei, amândoi, ambii etc.

Numeralul fracționar denumește o fracție.

OBSERVATIE: Numeralele cardinale, ordinale și colective și au valore substantivală, respectiv adjectivală, dar cel fracționar doar valoare substantivală.

Numeralul adverbial arată de câte ori se îndeplinește o acțiune sau în ce proporție se găsește o calitate au cantitatea unui obiect.

  • se formează din prepoziția de + numeralul cardinal + ori (de două ori, de trei ori etc)
  • determină un verb, un adjectiv sau un adverb, având valoare adverbiala
  • are funcția sintatică de complement circumstanțial de mod

Numeralul distributiv arată repertizarea și gruparea numerică a obiectelor.

  • sunt alcătuite din adverbul câte + numeralul cardinal: câte doi, câte trei etc.
  • alte structuri: Am răspuns unul câte unul. Au venit câte trei, câte trei.
  • are valoare adverbială, adjectivală sau substantivală

Numeralul multiplicativ arată în ce proporție crește o cantitate sau o calitate.

  • sunt derivate parasintetice formate cu prefixul în- și sufixul -it: îndoit, întreit, însutit, înmiit etc
  • are valoare adjectivală și adverbaială