Arhive pe categorii: Pronumele

Vaţ-i? Sau vaţi? V-aţi? Va-ţi?

Trebuie să ştim că singura formă pe care trebuie să o folosim: e V-AŢI.

Nu-i nici va-ţi, nici vaţ-i, nici vaţi.

V-AŢI. Atât.

Reclame

Cea sau cel?

Constituie o abatere de la normă falsul acord al articolului demonstrativ când este formant al superlativului relativ al adverbelor.

Corect: Performanţa cel mai bine cotată.

Greşit: Performanţa cea mai bine cotată.

Reclame

Sursa: Gramatica limbii române pentru gimnaziu

Celui sau cel?

Articolul demonstrativ marchează acordul în gen, număr și caz cu substantivul regent. Așadar, corect va fi:

  • Fiului său celui bun.
  • Fetei celei harnice.

Abaterile apar la acordul în caz; forme precum:

  • Fiului său cel bun. (incorect)
  • Fetei cea harnică. (incorect)
Reclame

Sursa: Gramatica limbii române pentru gimnaziu

Niciunul vs nici unul

niciunul

Pronumele (adjectivul pronominal) negativ compus niciunul (niciuna, niciunii) se scrie la toate formele într-un cuvânt – atât ca pronume, cât și ca adjectiv; acesta se scrie la N.-Ac. plural cu -ii;

Aceste forme ale pronumelui și ale adjectivelor pronominale negative nu trebuie confundate cu structuri de tipul nici unul, nici una etc., în care părțile componente se scriu separat, fiind părți de vorbire diferite:

  • Nici unul, nici altul n-a câștigat concursul.

Pronumele relativ „care” urmat de articolul genitival (al, a, ai, ale)

26.png

Atunci când pronumele relativ „care”, însoţit de articol genitival, este precedat şi urmat de substantiv, acordul în gen şi număr se face astfel:

  • pronumele relativ se acordă cu substantivul pe care îl înlocuieşte, iar articolul genitival – cu cel postpus întregii structuri.

 Exemple:

–         fata al cărei pix;

–         fata a cărei carte;

–         fata ai cărei ochi;

–         fata ale cărei cărţi;

–         fetele al căror pix;

–         fetele a căror carte;

–         fetele ai căror ochi;

–         fetele ale căror cărţi;

 

–         băiatul al cărui pix;

–         băiatul a cărui carte;

–         băiatul ai cărui ochi;

–         băiatul ale cărui cărţi;

–         băieţii al căror pix;

–         băieţii a căror carte;

–         băieţii ai căror ochi;

–         băieţii ale căror cărţi

Sursa: http://corect-gresit.blogspot.ro/2012/

Pronumele negativ nimeni

nimeni

Probabil și voi ați auzit la ordinea zilei forme precum „n-am spus la nimeni”, “nu dau la nimeni”, „n-am cerut la nimeni” etc., acestea fiind doar câteva dintre formulările greșite de care ne lovim zi de zi. Pentru a nu face și tu o astfel de greșeală noi îți vom explica regula privind acest pronume negativ:

  • poate răspunde la întrebările “cine?” sau “pe cine?”

Nimeni nu este în camera. (Cine nu era în cameră? – Nimeni.)

  • poate răspunde la întrebarea “cui?” sau “a/ai/ale cui?”, pentru a fi corect folosit, pronumele “nimeni” trebuie să devină “nimănui”

N-am spus nimic nimănui. (Cui n-am spus? Nimănui.)

 

,,Care” sau ,,pe care”?

care.jpg

De ce uităm de prepoziția ,,pe”, dacă stăm să ne gândim, nu ne-a greșit cu nimic, de aceea, după ce veți citi acest articol, veți pune prepoziția corect. Sunt mulți oameni ,,care” nu știu să folosească ,,pe care” în vorbire și în scris.

Prepoziția ,,pe” plasată înaintea lui ,,care” indică acuzativul, așadar, vom spune corect:

Fata pe care am văzut-o.

Cartea pe care am citit-o.

Filmul pe care l-am văzut.

Vom folosi ,,care” atunci când substantivul răspunde la întrebarea “cine / ce?” (este subiect). O altă regulă simplă de aplicat și reținut, atunci când subiectul realizează el însuși acțiunea, prepozița “pe” nu trebuie așezată în fața lui “care”.

Care fată este mai deșteaptă?

Omul care merge este bunicul meu.