Propoziția completivă indirectă

pcid

Completiva indirectă este subordonata care îndeplinește în frază funcția sintactică de complement indirect pe lângă cuvântul determinat din regentă.

Povestește ascultătorilor. (complement indirect)

Povestește1 / (cui) ascultă.2/ (CI)

Întrebări: cui?, despre cine (ce)?, de cine (ce)?, cu cine (ce)?, la cine (ce)? pentru cine (ce)?, împotriva cui?, contra cui?, asupra cui?

Termeni regenți:

  • Verb (locuțiune verbală) tranzitiv(ă):

Se gândea1 / (să) plece mai repede.2/

Nu și-a dat seama1 / (ce) s-a întâmplat.2/

  • Interjecție:

E vai1 / (de cine) nu ascultă.2/

  • Adverb:

E rău1 / (de cine) e bogat.2/

  • Adjectiv (locuțiune adjectivală)

Îndemânarea este necesară1 / (cui) repară.2/

Elemente relaționale:

a) Pronume sau adjective pronominale relative: care, cine, ce, cât, în cazuri diferite:

Povestea1 / (cui) îl asculta.2/

b) Pronume sau adjective pronominale nehotărâte: oricare, orice, oricât, oricine în cazuri diferite:

Se teme1 / (de oricine) îl amenință.2/

c) Adverbe relative: unde, când, cum, cât, încotro:

Ne miram1 / (unde) a plecat.2/

d) Conjuncții subordonatoare: că, să, ca … să, dacă, de:

Nu mă mir1 / (că) n-a reușit.2/

Completiva indirectă stă de obicei  după regentă, dar poate fi intercalată sau antepusă.

SURSA: LIMBA ROMÂNĂ: GRAMATICĂ, FONETICĂ, VOCABULAR, ORTOGRAFIE SI ORTOEPIE. IOAN POPA, MARINELA POPA, ED. NICULESCU.

Propoziția completivă directă

pcd

Completiva directă este subordonata care îndeplinește în frază funcția sintactică de complement direct pe lângă cuvântul determinat din regentă.

A învățat a citi. (complement direct)

A învățat1 /  (să) citească.2/ (CD)

Întrebări: pe cine?, ce?

Termeni regenți:

  • Verb (locuțiune verbală) tranzitiv(ă):

Nu știe1 / (să) povestească.2/

N-a băgat de seamă1 / (că) plecase.2/

  • Interjecție cu valoare verbală predicativă:

Iată1 / (ce) s-a întâmplat.2/

Elemente relaționale:

a) Pronume sau adjective pronominale relative: care, cine, ce, cât, cel ce, în cazuri diferite:

Nu știam1 / (cine) va învinge.2/

b) Pronume sau adjective pronominale nehotărâte: oricare, orice, oricât, în cazuri diferite:

Îți dau1 / (orice) îmi ceri.2/

c) Adverbe relative unde, când, cum, cât, încotro:

Nu mi-a spus1 / (unde) a plecat.2/

d) Conjuncții subordonatoare (că, să, ca … să, dacă, de) și locuțiuni conjuncționale subordonatoare (cum de, precum că):

Am auzit1 / (că) vor veni și ei.2/

Completiva directă stă de obicei  după regentă, dar și înaintea acesteia.

 

SURSA: LIMBA ROMÂNĂ: GRAMATICĂ, FONETICĂ, VOCABULAR, ORTOGRAFIE SI ORTOEPIE. IOAN POPA, MARINELA POPA, ED. NICULESCU.