Propoziția subordonată predicativă (PR)

pd

Predicativa este subordonata care îndeplinește în frază funcția sintactică de nume predicativ al unei propoziții regente.

Plăcerea lui este de a citi. (nume predicativ)

Plăcerea lui este1/ (să) citească.2/ (PR)

Întrebări: ce?, cine?, cum? (adresate verbului copulativ din regentă)

Termeni regenți: 

  • un verb copulativ care constituie predicatul nominal incomplet al regentei: a fi, a deveni, a părea, a ieși, a ajunge, a rămâne, a se face, a însemna, a se naște ș.a.:

Hotărârea lui este / (să) învețe.2/

El părea1 / (că) este obosit.2/

Mihai a rămas1 / (cum) îl știai.2/

Elemente relaționale:

a) pronume sau adjective pronominale relative: car, cine, ce, cât, cel ce, în cazuri diferite:

Întrebarea este1 / (cine) a fost mai bine pregătit.2/

Întrebarea este1 / (care) elev a fost mai bine pregătit.2/

b) pronume sau adjective pronominale nehotărâte: oricine, oricare, orice, oricât, în cazuri diferite:

Banul este1 / (al oricui) îl muncește.2/

Cartea este1 / (pentru oricine) o dorește.2/

c) adverbe relative: cum, cât, când, unde, încotro și compusele lor nehotărâte oricum, oricât:

El este1 / (cum) a fost întotdeauna.2/

d) concjuncții subordonatoare: că, să, ca … să, dacă, de:

Propunerea mea este1 / (să) plecăm.2/

e) locuțiuni conjuncționale: după cum, ca și cum, ca și când, de parcă:

Totul era1 / (după cum) planificaseră.2/

 

SURSA: LIMBA ROMÂNĂ: GRAMATICĂ, FONETICĂ, VOCABULAR, ORTOGRAFIE SI ORTOEPIE. IOAN POPA, MARINELA POPA, ED. NICULESCU.