Propoziția subordonată subiectivă (SB)

ps

Subiectiva este subordonata care îndeplinește în frază funcția sintactică de subiect al propoziției regente:

E ușor a scrie versuri. (subiect)

E ușor1 / (să) scrii versuri2./ (SB)

Întrebări: cine?, ce?

Termeni regenți:

  • Verb personal: Vine1 / (cine) poate.2/
  • Verb impersonal: la orice diateză – este, trebuie, urmează, se cuvine, se cade, se întâmplă, se zice, se spune, se pare, se poate, se aude, se crede etc.

Se zice1 / (că) va ploua.2/

Trebuia1 / (să) meargă acolo.2/

  • Verb personal devenit impersonal: rămâne, ajunge, place, oasă etc.:

Îți ajunge1 / (cât) ai alegat.2/

  • Expreseie verbală impersonală: e bine, e rău, e ușor, e greu, e dificil etc.:

E bine1 / (că) s-a întâmplat așa.2/

  • Adverb sau locuțiune adverbială predicativă: desigur, firește, probabil, poate, pesemne etc.:

Desigur1 / (că) vor veni și ei.2/

Elemente relaționale:

a) Pronume sau adjective pronominale reșative în cazuri diferite: cine, care, ce, cât, cel ce:

(Cine) este harnic1 / este apreciat.2/

b) Pronume sau adjective pronominal nehotărâte în cazuri diferite: oricine, orice, oricare, oricât:

(Oricine) muncește1 / are de toate.2/

c) Adverbe relative: unde, cât, cum, când, încotro:

Nu se știe1 / (când) a plecat.2/

d) Conjuncții subordonatoare: că, că, ca … să, dacă, de:

E bine1 / (că) a venit.2/

e) Locuțiuni conjuncționale subordonatoare: cum de, decât să:

E de mirare1 / (cum de) a rezistat.2/

Stă înaintea regentei (în majoritatea cazurilor) când răspunde la întrebarea cine? și după regentă când răspunde la întrebarea ce?.

 

SURSA: LIMBA ROMÂNĂ: GRAMATICĂ, FONETICĂ, VOCABULAR, ORTOGRAFIE SI ORTOEPIE. IOAN POPA, MARINELA POPA, ED. NICULESCU.