Arhaisme

ar.jpg

Arhaismele sunt cuvinte, expresii, fonetisme, sensuri, forme gramaticale și construcții sintactice care au dispărut din limba comună, ori au încetat să mai fie uzuale.

Arhaismele lexicalecuvinte vechi și/sau ieșite din uz: armaș, caimacam, vornic.

Arhaisme fonetice – forme vechi ale unor cuvinte de uz actual și general, învechită fiind doar pronunția: hitlean, îmbla, pre, în loc de viclea, umbla, pe.

Arhaismele gramaticalforme gramaticale și structuri sintactice învechite și ieșite din uz; ele pot fi:

  • morfologice: s-a fost dus, văzum, inime;
  • frazeologice: care sunt constituite din ,,locuțiuni, expresiile și celelate îmbinări de cuvinte cu caracter constant, care au ieșit din uz” (Hristea, SLR, p. 122)

 

Sursa: Limba română. Gramatică. Fonetică. Vocabular. Ortografie și ortoepie. Ioan Popa, Marinela Popa, Ed. NICULESCU