Arhive pe categorii: Arhaisme

Arhaisme

ar.jpg

Arhaismele sunt cuvinte, expresii, fonetisme, sensuri, forme gramaticale și construcții sintactice care au dispărut din limba comună, ori au încetat să mai fie uzuale.

Arhaismele lexicalecuvinte vechi și/sau ieșite din uz: armaș, caimacam, vornic.

Arhaisme fonetice – forme vechi ale unor cuvinte de uz actual și general, învechită fiind doar pronunția: hitlean, îmbla, pre, în loc de viclea, umbla, pe.

Arhaismele gramaticalforme gramaticale și structuri sintactice învechite și ieșite din uz; ele pot fi:

  • morfologice: s-a fost dus, văzum, inime;
  • frazeologice: care sunt constituite din ,,locuțiuni, expresiile și celelate îmbinări de cuvinte cu caracter constant, care au ieșit din uz” (Hristea, SLR, p. 122)

 

Sursa: Limba română. Gramatică. Fonetică. Vocabular. Ortografie și ortoepie. Ioan Popa, Marinela Popa, Ed. NICULESCU