Regionalismele

re.jpg

Regionalismele sunt cuvintele și faptele de limbă, de natură fonetică și gramaticală, specifice vorbirii dintr-o anumită regiune.

a) lexicalecuvinte folosite numai într-o anumită regiune a țării, având deci o arie de circulație restrânsă: bai (,,supărare”), curechi („varză”), barabulă („cartofi”);

b) foneticeforme cu o circulație mai restânsă ale unor cuvinte de uz general, diferența față de norma literară constând doar în pronunțarea specifică zonei geografice limitate: barbat („bărbat”), bage („bade”), desște („degete”).

c) gramaticaleforme flexionare și structuri sintactice specifice unei anumite regiuni și sunt: 

  • morfologiceo făcut, o fost, a mele;
  • sintacticeei scrie, e toți etc.

d) semantice sau de sensconțin unele sensuri folosie numai în anumite regiuni ale țării: carte (scrisoare).

 

Sursa: Limba română. Gramatică. Fonetică. Vocabular. Ortografie și ortoepie. Ioan Popa, Marinela Popa, Ed. NICULESCU