Punctul și virgula

puncts.jpg

Punctul și virgula ,,;” – marchează o pauză mai mare decât cea redată prin virgulă și mai mică decât cea redată prin punct.

Propozițiile separate prin punct și virgulă sunt mai mult sau mai puțin legate între ele prin conținutul lor de idei, iar natura acestei legături este uneori exprimată și prin structura lor gramaticală.

Apare uneori, în dialor, după adverbe de afirmație și de negație sau după unele adverbe de mod.