Folosirea punctului în scrierea substantivelor compuse

subs.png

După cuvintele compuse cu elemente de compunere sau după cele compuse prin abreviere la fragmente și la inițiale și fragmente nu se folosește punctul: biochimie, aprozar, TAROM etc.

În scrierea substantivelor compuse prin abrevierea la inițiale se folosește punctul, dar utilizarea lui nu este obligatorie: O.N.U. sau ONU, S.U.A. sau SUA.

Punctul

punct.jpg

Punctul ,,.-marchează pauza care se face în vorbire între propoziții sau fraze independente ca înțeles. El se pune de asemenea la sfârșitul unor fraze și propoziții independente, grupuri de cuvinte izolate care echivalează cu propoziții independente și după care vorbirea nu mai continuă.