Test – Adverbul, Prepoziția, Conjuncția și Interjecția

tests.jpg

Bătrânul Dan trăiește ca șoimul singuratic,
În peșteră de stâncă, pe-un munte păduratic […]
Vechi pustnic, rămas singur din timpul său afară,
Ca pe un gol de munte o stâncă solitară,
Dincolo din morminte el trist acum privește
O tainică fantasmă ce-n zare s-adâncește,
Fantasma drăgălașă a verdei tinereți
Ce fuge de răsuflul geroasei bătrâneți,
Și zice: Timpul rece apasă umărul meu
Și cât m-afund în zile, tot simt că e mai greu!
O! lege-a nimicirii, o! lege nemiloasă!
Când, când s-a toci oare a vremii lungă coasă!
Apoi el pleacă fruntea și cade în visare,
Iar munții, albi ca dânsul, se-nclină-n depărtare… (Vasile Alecsandri – Dan, căpitan de plai)

 1. Indicați felul primelor trei adverbe din text.
 2. Indicați adverbele cu funcția sintactică de nume predicativ, precizați felul și gradul acestora.
 3. Indicați adverbul relativ din text.
 4. Indicați primele două prepoziții din text și precizați felul acestora.
 5. Indicați conjuncțiile din ultimele două versuri și precizați felul acestora.
 6. Indicați interjecția din text.
 7. Indicați adverbul și locuțiunea adverbială din următoarele enunțuri și indicați funcția sintactică a acestora: Imposibil să vină. Fără doar și poate că o să reușească.

Test – Atribut și complement

test.jpg

Miresme dulci de flori mă-mbată şi mă alintă gânduri blânde …
Ce iertător şi bun ţi-e gândul, în preajma florilor plăpânde!
Râd în grămadă: flori de nalbă şi albe flori de mărgărint,
De parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint,

Sfioase-s bolţile spre sară, şi mai sfioasă-i iasomia:
Pe faţa ei neprihănită se-ngână-n veci melancolia
Seninului de zare strânsă, şi-n trandafiri cu foi de ceară
Trăiesc mâhnirile şi plânge norocul zilelor de vară.   (Dimitrie Anghel – În grădină)

 1. Precizați elementele descrise.
 2. Notați elementele tipice odei din text.
 3. Menționați figurile de stil folosite în descriere și explicați semnificația acestora.
 4. Identificați atributele din primul vers, indicați felul acestora.
 5. Indicați atributele substantivale genitivale din versurile date.
 6. Indicați felul complementelor din a doua strofă.
 7. Identificați primul complement din textul dat, precizați felul lui și analizați partea de vorbire prin care se exprimă.
 8. Indicați atributele adjectivale exprimate prin adjective provenite din participiu din a doua strofă.
 9. Indicați felul complementelor din următorul enunț: L-am întâlnit pe George care plecase după cumărături și care mi-a spus că intenționează să meargă la mare din cauza căldurii insuportabile.
 10. Indicați felul atributelor din enunțul următor: Dorința alor mei este să ne ducem în vacanță la mare, fiindcă sunt încântați de peisajele de acolo.

 

TEST – RECAPITULARE

bun

1. Formați patru derivate cu sufixe de la substantivul nor.
2. Formați patru derivate cu prefixele: -re, des-, pre-, contra- de la verbul A FACE.
3. Identificați sufixele și prefixele următoarelor cuvinte derivate de a cuvântul de bază:
băiat – băietan, băiețel, băiețaș, băiețoi.
roșu – a înroși, înroșire, roșior, roșeață.

Cât de bine cunoști limba română?

test2

 

1. Alege varianta corectă:
a. Am decât doi lei.
b. Am doar doi lei.
2. Alege varianta corectă:
a. Vei fii fericit dacă vei câștiga?
b. Vei fi fericit dacă vei câștiga?
3. Alege varianta corectă:
a. Nu se merită să cumperi acel produs.
b. Nu merită să cumperi acel produs.
4. Alege varianta corectă:
a. Nu face asta pentru că vei regreta!
b. Nu fă asta pentru că vei regreta!
5. Alege varianta corectă:
a. Sunt multe cărți care le-am citit.
b. Sunt multe cărți pe care le-am citit.
6. Alege varianta corectă:
a. Voiam să merg la mare cu tine.
b. Vroiam să merg la mare cu tine.
7. Alege varianta corectă:
a. Să fii cuminte!
b. Să fi cuminte!
8. Alege varianta corectă:
a. Am mâncat umpic.
b. Am mâncat un pic.
9. Alege varianta corectă:
a. Ar fii bine să o ajuți la curățenie.

b. Ar fi bine să o ajuți la curățenie.

10. Alege varianta corectă:
a. Astăzi nu am fost la serviciu.
b. Astăzi nu am fost la servici.
 
1 – b, 2 – b, 3 – b, 4 – a, 5 – b, 6 – a, 7 – a, 8 – b, 9 – b, 10 – a
0-3 răspunsuri corecte – MAI AI DE INVĂȚAT!
4-6 răspunsuri corecte – EȘTI PE DRUMUL CEL BUN! 
7-10 – FELICITĂRI, ȘTII LIMBA ROMÂNĂ!

Test de gramatică

 1. De ce gen sunt substantivele de mai jos?

a) un prieten
doi prieteni

b) o gospodină
două gospodine

c) un lucru
două lucruri

2. Treceţi următoarele substantive la plural: nume, ochi, pui.

3. Completaţi spaţiile libere cu articolul genitival potrivit:

a) Globuleţele strălucitoare …. bradului îmi plac.
b) Sărbătoarea mare … Crăciunului este întâmpinată cu bucurie.

4. Identificaţi pronumele de politeţe folosite în exemplele:

– Dumneavoastră doriți încă o porție?
– Ceașca dumnealui e pe măsuță.
– Dumneata bunicule, mai vrei ceai?
– Alexandru, servește-o și pe dumneaei.

5. Scrieți cu cifre romane numerele:
al patrulea, al optulea, a douăzecea, trei, patru sute.