Test de ortografie

test

Rescrieţi următoarele propoziţii, corectând greşelile de orice natură ar fi:

 1. Miar place să vizitez grădina zologică.
 2. Ţi-e? Şi mi-e, evident.
 3. Poate, vom ajuge vreo dată.
 4. Noul preşedinte a fost anunţat de către mijloacele massmedia.
 5. Votatai pe cineva?
 6. Da, votatam.
 7. Trebuie să anexezi alăturat această cerere.
 8. Tu nu ai o caligrafie frumoasă.
 9. Făcutuşia planurii de vitor.
 10.  Î-mi crez eu destule complicaţi, numi m-ai creea şi tu, fiari tu să fi.
 11. Mii jenă mai mult de iel, decât de propri copiii.
 12. Dacă a-ţi fii m-ai integriii, decât asprii aceea de arbitrii, nu maşi fi sfiiit să vă accord tuturor aceiaşi atenţie.
 13. Dei vedea pe vecini mei, spunele că nu mii teamă de loc de iei.
 14. Din cauza efortului, a făcut o hemoragie de sânge.
Anunțuri

Tu știi să vorbești corect limba română?

646x404

Alegeți varianta corectă:

1. Care variantă este corectă dintre cuvintele de mai jos?
a. repercusiune
b. repercursiune
c. repecusiune

2. Care este sensul corect al cuvântului inopinat?
a. neașteptat
b. neprevăzut
c. ambele variante sunt corecte

3. Care este forma de plural corectă a cuvântului succes?
a. succese
b. succesuri
c. ambele variante sunt corecte

4. Care este sinonimul cuvântului despot?
a. trubadur
b. vrednic
c. tiran

5. Unde este folosit greșit verbul a fi?
a. ar fi
b. sa fii mers
c. voi fi