Test (clasa a II-a)

 

 1. Unește cuvintele scrise de tipar cu cele scrise de mânã:

cireșe                                       ceașcã

ceașcã                                      ingheţate

ghiozdan                                 cireșe

înghețate                                 ghiozdan

 

 1. Scrie cu litere de mânã apoi desparte în silabe:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

pește    =                                                   ;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

bomboane   =                                          ;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

cernealã   =                                              ;

 

 • Ordonaţi cuvintele pentru a obține o propoziţie:

repede    Cenușãreasa     de    pleacã         la        bal .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 1. Unește cuvintele care crezi cã formeazã sensul opus , conform modelului:

bun                              mic

mare                            liniște

repede                         luminã

întuneric                       rãu

zgomot                        încet

 

 1. Scrieţi cu litere de mânã urmãtoarele litere și cuvinte :

A  , mama,  U,  n,  textul,  Y,  kilogram,   M,   Flavius,   frunzele


 

Sursa: Didactic.ro

 

 

 

Test (clasa a III-a)

 

 1. Cine a scris versurile imnului “Deşteaptă-te, române!” ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Potriveşte, numerotând corespunzător :

 

 1. Mihai Eminescu                                                      un vers
 2. Ce te legeni…                                                            titlul
 3. Fără ploaie, fără vânt                                             numele poetului

 

 1. Recunoaşte titlul şi autorul textului:
  1. „ Nu-i rău, măi Ştefane, să ştie şi băiatul tău oleacă de carte. Nu numaidecât pentru popie, cum chiteşte Smaranda. Dar cartea îţi aduce şi oarecare mângâiere. ”

……………………………………………………………………………………………

 1. Vivat România! Vivat Alexandru Ioan Întâi, Domnul tuturor românilor!

Şi bravul nostru dascăl n-a mai putut stăpâni emoţia şi s-a pornit pe plâns. A plâns toată lumea, iar vodă, ţinându-se cât putea, a bătut pe umeri pe dascăl şi i-a zis:

 • Să trăieşti! Cu români ca tine n-am teamă! ”

…………………………………………………………………………………………

 1. Aranjează în ordine cronologică ideile:

 

Aşezarea  a devenit tot mai importantă.

El s-a aşezat pe malul Dâmboviţei.

Ciobanul Bucur îşi păştea turmele între Dunăre şi munţi.

 1. Alcătuieşte propoziţii folosind următoarele cuvinte: şes, tibişir, menajerie, ţâfnoasă, hulesc, voievod, crâng.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Scrie cuvintele cu sens opus:

 

iarnă –                                                                  zi –

mult –                                                                  rău –

înalt –                                                                  a acoperi –

aproape –                                                             duşman –

sus –                                                                     necaz –

 

 1. Alcătuieşte enunţuri folosind ortogramele: nea/ne-a ; neam/ne-am ;

sa/s-a;   sau/ s-au.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Desparte în silabe cuvintele:

 

viitoare:                                                                acceptă:

fiinţă:                                                                   aceea:

expune:                                                                studiile:

ideea:                                                                   aviatorii:

 

 1. Se dă textul:

A trăit demult un rege vestit. El a chemat la sine pe sfetnicul său.

– Dumneata ştii multe lucruri. Vreau un vistiernic cinstit.

– Vom alege pe cel mai uşor dansator, Măria Ta.

(după Voltaire)

Cerinţe:

 1. Subliniază cu o linie subiectele şi cu două predicatele ;
 2. Analizează următoarele cuvinte: a trăit, sfetnicul, Dumneata ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Realizează schema primei propoziţii ;

 

 

 

 

d) Transformă a doua propoziţie în propoziţie simplă ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

e) Desparte în silabe cuvântul cinstit şi precizează:

 • Vocalele şi consoanele

…………………………………………………………………………………………………….

 • Grupul de litere întâlnit

…………………………………………………………………………………………………….

 • Alte cuvinte cu sens asemănător

……………………………………………………………………………………………………..

f) Găseşte în textul dat:

 • un substantiv însoţit de un adjectiv –
 • un pronumele personal de politeţe –
 • un verb la persoana I, numărul plural –

 

 1. Imaginaţi-vă o întâlnire cu marea, într-o dimineaţă de vară.
 • Realizaţi un dialog pornind de la salutul: Bună dimineaţa, mare!
 • Scrieţi dialogul respectând semnele de punctuaţie.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sursa: Didactic.ro

Test (clasa a IV-a)

Test de evaluare formativă

1 Subliniaţi verbele din text:

,,O păsărică nu mai putea de sete.  Fiind aproape de fântână zbura într-acolo. Avea de gând să ceară găleţii puţină apă. Găleata tocmai era plina cu apă şi se odihnea pe fundul fântânii.”

 

2 Treceţi verbele în tabel:

verb exprimă timpul numărul persoana funcţia sintactică
           
           
           
           
           
           
           

 

3 Treceţi verbele la trecut, apoi la viitor respectând numărul şi persoana:

PREZENT                           TRECUT           VIITOR

Pot                                ……………          ………………

Zboară                         ………………..      …………………..

Este                               ………………         …………………

Se odihneşte               ………………..           ……………….

 

4 Identificaţi substantivele din text şi completaţi tabelul:

Vacanţa de vară a trecut . A început un nou an şcolar . Copiii merg veseli spre şcoală . Îşi pun speranţe în acest an şcolar . Manualele îi aşteaptă pe bănci . Uniformele strălucesc de curate. Doamna învăţătoare îi aşteaptă în prag.

Monica este în primul an de şcoală.

Substantiv Felul Numărul Genul
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

5 Extrageţi în tabel doar substantivele însoţite de adjective:

            ,,Dimineaţa călduroasă trecuse şi sosi amiaza arzătoare. Soarele îşi cumpănea discul alb de lumină topită.

Întregul pământ părea cufundat într-o tăcere adâncă. Neobositul greier amorţise la umbra unui firav  fir de iarbă.”                                (Calistrat Hogaş)

SUBSTANTIVE ADJECTIVE
   
   
   
   
   
   
   

6 Identifică adjectivele din textul de mai jos  şi completează cu ele tabelul  :

,,  Îşi ridică în aer botul mare şi puternic şi cu o sclipire veselă în ochişorii calzi salută cu palma la tâmplă . ,,          ( Fram , ursul polar – după Cezar Petrescu )

Adjectivul Genul Numărul
     
     
     
     
Sursa: didactic.ro