CAZURI ȘI FUNCȚII SINTACTICE – SUBSTANTIVUL

  1. CAZUL NOMINATIV (RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA: CINE?), FUNCȚII SINTACTICE:

SUBIECT: Băiatul citește. Mă doare mâna.

NUME PREDICATIV: Andrei este doctor.

APOZIȚIE: Mădălina, amica mea, pleacă cu ei.

ATRIBUT SUBSTANTIVAL: Domnul Andreiescu este colegul nostru.

2. CAZUL ACUZATIV (ÎNTREBĂRI: CE?, PE CINE?, DESPRE CINE/CE?, LA CINE/CE?, CE FEL DE? ETC.), include și unele serii de prepoziții și de locuțiuni prepoziționale: la, spre, în loc de, prin, peste, în, din, în caz de etc., FUNCȚII SINTACTICE:

COMPLEMENT DIRECT: Văd o fată.

COMPLEMENT PREPOZIȚIONAL: Discutăm despre concediu.

ATRIBUT SUBSTANTIVAL: Telefonul de pe masă este al nostru.

NUME PREDICATIV: Cartea este despre Mădălina.

COMPLEMENT DE AGENT: Scrioarea este redactată de amicul meu.

CIRCUMSTANȚIAL DE LOC: Stau la casă.

CIRCUMSTANȚIAL DE TIMP: Ajung după cină.

CIRCUMSTANȚIAL DE MOD: Colindau ca niște adevărați prieteni.

3. CAZUL GENITIV (A/AL/AI/ALE CUI?, PREPOZIȚII ȘI LOCUȚIUNI PREPOZIȚIONALE: CONTRA, ÎMPOTRIVA, DEASUPRA, ASUPRA, ÎN FAȚA/ÎN SPATELE), FUNCȚII SINTACTICE:

ATRIBUT GENITIVAL: Plecarea prietenului m-a întristat.

CIRCUMSTANȚIAL DE LOC: Mergea în fața magazinului.

CIRCUMSTANȚIAL DE TIMP: A venit înaintea prietenului.

CIRCUMSTANȚIAL CONCESIV: A câștigat în ciuda greutăților.

NUME PREDICATIV: Ele sunt împotriva împăcării.

ATRIBUT SUBSTANTIVAL: Băiatul din fața magazinului este Andrei.

4. DATIV (ÎNTREBARE: CUI?, PREPOZIȚII: GRAȚIE, MULȚUMITĂ, DATORITĂ), FUNCȚII SINTACTICE:

COMPLEMENT INDIRECT: I-am adus un omagiu naturii.

NUME PREDICATIV: Reușita este grație muncii.

ATRIBUT SUBSTANTIVAL: Reușita mulțumită serviciului a fost recunoscută.

5. VOCATIVUL (reprezintă o strigare directă):

Alex, vino acasă!

Atenție! Substantivul în cazul vocativ se desparte prin virgulă de restul enunțului.

NU ARE FUNCȚIE SINTACTICĂ!

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare