FUNCȚIILE SINTACTICE ALE NUMERALULUI

 1. VALOARE ADJECTIVALĂ
 • ATRIBUT ADJECTIVAL: Al doilea copil învață bine.

2. VALOAREA PRONOMINALĂ

 • SUBIECT: Al doilea s-a dus la mare.
 • NUME PREDICATIV: El este al doilea.
 • COMPLEMENT DIRECT: Pe al doilea l-am văzut ieri.
 • COMPLEMENT INDIRECT: Primului i-a părut rău.
 • COMPLEMENT PREPOZIȚIONAL: Despre al treilea s-au spus multe.
 • CIRCUMSTANȚIAL DE MOD: S-au împărțit în zece.
 • CIRCUMSTANȚIAL DE TIMP: După al treilea dintre ei, va veni și Andrei.
 • CIRCUMSTANȚIAL DE LOC: Am aflat flori pe două dintre machetele din hol.
 • CIRCUMSTANȚIAL DE CAUZĂ: A făcut multe greșeli, iar pentru două a fost descalificat.
 • CIRCUMSTANȚIAL DE SCOP: Pentru trei dintre lecții a citit zi de zi.
 • ATRIBUT PREPOZIȚIONAL: Ședința cu al doilea dintre ei a fost mai interesantă.
 • ATRIBUT GENITIVAL: Intervenția celui de-al doilea ne-a uimit.

3. VALOAREA SUBSTANTIVALĂ

 • ATRIBUT: El merge cu autobuzul 12.
 • COMPLEMENT PREPOZIȚIONAL: Numără până la opt.

IMPORTANT!

 1. Numeralele cardinale mai mici de zece se vor scrie cu litere, iar celelalte se pot scrie cu cifre (cinci ani, 20 de flori).
 2. Numeralele ordinale le putem scrie atât cu cifre romane, cât și cu cifre arabe (a nouăsprezecea/a XIX-a/a 19-a ediție a etc.).

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare