CIRCUMSTANȚIALUL DE SCOP – DEFINIȚIE

  • Partea de vorbire care arată scopul desfășurării acțiunii sau al prezenței unei însușiri.
  • Întrebări: Cu ce scop? În ce scop?
Anunțuri publicitare