CIRCUMSTANȚIALA DE MOD (CM)

CIRCUMSTANȚIALA DE MOD

  1. EXPANSIUNE: Scrie1/cum poate2/. (1- PP, 2 – CM)
  2. CONTRAGERE: Scrie urât.

TERMENI REGENȚI:

  1. Verb/locuțiune verbală: A pășit1/fără să se teamă2/. (1- PP, 2 – CM)
  2. Interjecție: Buf!1/ca și cum s-ar fi zguduit lumea2/. (1- PP, 2 – CM)
  3. Adjectiv: Era negru1/ca și cum ar fi căzut în mol2/. (1- PP, 2 – CM)

ELEMENTE DE RELAȚIE

  • Adverbe relative/nehotărâte (cum, cât, oricât):

Se distează1/cum poate2/. (1- PP, 2 – CM)

  • Conjuncții/locuțiuni conjuncționale subordonatoare (până, prexum, ca și cum, ca și când, fără să, de parcă etc.):

El se comportă1/ca și cum ar fi supărat2/. (1- PP, 2 – CM)

,,Așa” este elementul corelativ al circumstanțialei de mod.

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare