TRIFTONGUL

TRIFTONGUL – grup de sunete format dintr-o vocală și două semivocale alăturate, dar pronunțate în acceași silabă: ve-neau, tă-iau, lu-poai-ca, tră-iau, că-deau, (i)eu, (i)ei, leoarcă, veneai etc.

Anunțuri publicitare