PREDICATUL – DEFINIȚIE

Predicatul arată ce face subiectul sau exprimă o caracteristică a subiectului. Acesta este un componet obligatoriu al enunțului.

Predicatul este de două feluri: predicatul verbal și predicatul nominal.

Anunțuri publicitare