PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL DEMONSTRATIV

Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ arată modul în care vorbitorul percepe obiectul determinat pe o axă a apropierii – depărtării (acest(a)/acel(a)) sau a identității – diferențierii (același – celălalt).

Formele pronumelor și ale adjectivelor pronominale demonstrative de apropiere și de depărtare folosite în limba română standard.

 • Formele: ăsta, ăștia, ăstuia, ăstora, asta, astea, ăsteia, ăstora sunt forme nonliterare.
 • Forma asta devine literară în enunțuri precum: Nu mă așteptam la una ca asta.

Demonstrativul de identitate este format din demonstrativul de depărtare + particula invariabilă -și.

Demonstrativul de diferențiere este tot un cuvânt compus, format dintr-o formă redusă a demonstrativului de depărtare (a)cel(a) + pronumele -alalt, dispărut din limba literară.

Cazuri și funcțiile sintactice

 1. CAZUL NOMINATIV
 • Subiect: Ceilalți au venit.
 • Nume predicativ: Ideile lui sunt aceleași.
 • Apozitie: Cartea, adică aceasta de pe masă, e ruptă.

2. CAZUL ACUZATIV

 • Complement direct: I-am văzut pe aceiași.
 • Complement prepozițional: Mă bazez pe ceilalți în general.
 • Circumstanțial de loc: Am venit la aceasta.
 • Circumstanțial de timp: Am venit odată cu acesta.
 • Circumstanțial de mod: Merg ca aceasta.
 • Circumstanțial de cauză: M-a lovit pentru aceasta.
 • Circumstanțial de scop: Am titularizarea și pentru aceasta studiez.
 • Atribut prepozițional: Caietul de la aceasta mi-a plăcut.

3. CAZUL DATIV

 • Complement indirect: Le-am dat acestora niște prăjituri de casă.

4. CAZUL GENITIV

 • Atribut genitival: Caietul acestuia este subțire.
 • Circumstanțial de loc: Am oprit motocicleta în fața acestuia.
 • Circumstanțial de timp: Am venit la mama înaintea acestuia.

Adjectivul pronominal demonstrativ se acordă în gen, număr și caz cu substantivul regent: băiatului aceluia, fetei aceleia.

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare