CONSTRUCȚII ACTIVE ȘI PASIVE

CONSTRUCȚII SINTACTICE ACTIVE ȘI PASIVE

  • Într-o construcție verbală activă, subiectul este autorul acțiunii exercitate asupra unui obiect:

Exemplu: Scenograful (subiectul) proiectează decorurile (obiectul).

  • Într-o construcție verbală pasivă, subiectul suportă acțiunea făcută de autorul ei:

Exemplu: Decorurile (subiectul) sunt proiectate (verb cu formă pasivă) de către scenograf (complement de agent).

  • Construcția pasivă este construită dintr-un subiect (exprimat sau neexprimat), o formă verbală pasivă și un cpmplement de agent.
  • Forma verbală pasivă este alcătuită din verbul auxiliar A FI + participiul verbului conjugat ,,sunt proiectate” (în exemplul dat).
  • Participiul își schimbă forma după genul și numărul subiectului.

Exemplu: Decorul este proiectat de către scenograf./Decorurile sunt proiectate de către scenograf.

  • Verbul auxiliar A FI are forme pentru toate timpurile și modurile, cu excepția imperativului, iar dintre formele verbale nepersonale, doar gerunziul:

Exemplu: Fiind chemat de Andrei, a lăsat totul și a plecat.

Infinitiv: Visul de a fi aplaudat de spectatori i s-a împlinit.

  • Complmentul de agent este un tip special de complement prepozițional care denumește autorul acțiunii dintr-o construcție pasivă și se exprimă printr-un substantiv, pronume sau numeral în cazul acuzativ, precedat de prepoziția ,,de către” sau ,,de”.

TRANSFORMAREA UNEI CONTRUCȚII ACTIVE ÎNTR-O CONSTRUCȚIE PASIVĂ

CONSTRUCȚIE ACTIVĂ

  • Ana (subiectul) redactează (verb cu formă activă) compunerea (complementul direct/obiectul)

CONSTRUCȚIE PASIVĂ

  • Compunerea (subiectul) este redactată (verb cu formă pasivă) de către Ana (complement de agent).
Anunțuri publicitare