PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL NEHOTĂRÂT (INDEFINIT)

Pronumele și adjectivul pronominal nehotărât (indefinit) evocă (se referă la) o ființă/un obiect sau un ansamblu de ființe/obiecte care nu pot fi identificate sau cuantificate.

CLASIFICARE:

 • Simple: atât, unul, altul, tot, mult, puțin, niște, cutare, atare, alde, anume;
 • Compuse din:

a) pronume relativ + formanții: fie– (fiecare, fiecine), ori– (oricare, oricine, oricât), ori– + și– (orișicine, orișice), oare– (oarece);

b) pronumele nehotărât simplu unul + formantul vre– (vreunul)

c) adjectivul pronominal nehotărât simplu alt + un pronume nehotărât sau relativ + particula -va (altcineva, altceva)

d) locuțiuni pronominale: cine știe ce, cine știe cine, nu știu care, nu știu cine etc.

Funcțiile sintactice:

 • Subiect: Oricine poate face ceva.
 • Nume predicativ: El era altul.
 • Complement direct: L-am așteptat pe altul.
 • Complement indirect: Nu spun oricui secretul meu.
 • Complement prepozițional: M-am întâlnit cu altcineva.
 • Circumstanțial de timp: Am venit la școală după toate.
 • Circumstanțial de loc: Stau lângă cineva.
 • Circumstanțial de mod: Mă citește ca altcineva.
 • Circumstanțial de cauză: M-a certat pentru toate.
 • Circumstanțial de scop: Citesc pentru ceva concret.
 • Apoziție: Un băiat, oarecare, să plece acum.

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare