PRONUMELE PERSONAL

Pronumele personal indică diferite persoane care participă la actul comunicării.

FORMELE PRONUMELUI PERSONAL:

Cliticele sunt formele neaccentuate ale pronumelui personal.

Pronumele personal are trei persoane (I, a II-a, a III-a), numărul singular și plural, genul vizează persoana a III-a (masculin și feminin).

Funcțiile sintactice sunt aceleași ca ale substantivului!

 1. CAZUL NOMINATIV:
 • Subiect: El merge la școală.
 • Nume predicativ: Prietenul său este el.

2. CAZUL ACUZATIV:

 • Nume predicativ: Cărțile sunt pentru ea.
 • Complement direct: Pe el l-am văzut afară.
 • Complement prepozițional: Vorbește despre el.
 • Complement de agent: Pictura a fost făcută de ea.
 • Circumstanțial de cauză: Am fost criticat pentru ei.
 • Circumstanțial de scop: Am o competiție și pentru ea m-am pregătit.
 • Circumstanțial de loc: A ajuns la el.
 • Circumstanțial de timp: După tine, a venit și Alex.
 • Circumstanțial de mod: Scrie ca ea.
 • Atribut: M-a încântat cartea de la tine.

3. CAZUL GENITIV:

 • Atribut pronominal genitival: Haina ei mi-a plăcut.
 • Nume predicativ: Caietele sunt ale lor.
 • Complement prepozițional: Concurează contra lui.
 • Circumstanțial de loc: Merge calm în fața lor.

4. CAZUL DATIV:

 • Nume predicativ: Reușita este mulțumită ei.
 • Complement indirect: Ți-a dat o carte frumoasă.
 • Complement indirect posesiv: I-a murit câinele.
 • Atribut: Frumoasa-i cabană era pe munte.

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare