Test de cultură generală

1. În afara de măr, cu ce alte două obiecte a încercat Mama vitregă să o omoare pe Albă ca Zăpada?

a) cu un trandafir și un inel

b) cu perle și o pereche de pantofi

c) cu un corset sau cingătoare și un pieptăn otrăvit

d) cu un parfum și dantelă

2. Autor care a semnat opere ca „La medeleni”, „Ulița copilăriei” și „În casa bunicilor”. Despre ce scriitor e vorba?

a) Emil Brumaru

b) Adrian Paunescu

c) Zaharia Stancu

d) Ionel Teodoreanu

3. Cine este autoarea romanelor ,,Concert din muzica de Bach”, ,,Fecioare despletite” și ,,Drumul ascuns”?

a) Hortensia Papadat-Bengescu

b) Otilia Cazimir

c) Maria Briede

4. Care dintre următoarele lucrări îi aparţin lui Mircea Eliade?

a) Singur pe lume

b) Simbolul pierdut

c) Domnișoara Christina

d) Nuntă în cer

5. După ce zi a săptămânii și-a botezat Robinson Crusoe companionul întâlnit pe insula și l-a salvat din mâinile canibalilor?

a) Sfanta Miercuri

b) Sâmbăta

c) Duminica

d) Vineri

6. Cum se numesc cele cinci surori Bennet din romanul „Mândrie și prejudecată” de Jane Austen?

a) Charlotte, Anne, Lucy, Elinor și Marianne

b) Georgiana, Fanny, Caroline, Louisa și Mariah

c) Jane, Elizabeth, Mary, Catherine și Lydia

d) Emily, Anne, Charlotte, Jane și Catherine

7. Cine este autorul romanului Frankenstein sau un Prometheus modern?

a) Bram Stoker

b) Edgar Allan

c) H. P. Lovecraft

d) Mary Shelly

Răspnsuri corecte:

 1. c
 2. d
 3. a
 4. c, d
 5. d
 6. c
 7. d
Reclame

TEST / Proverbe românești

test provb rom

Completați cuvântul lipsă din aceste proverbe românești:

1. Fereşte-mă Doamne de ……… că de dușmani mă feresc eu.

a. familie; b. inamic; c. prieteni.

2. Aceași Mărie cu altă …….. .

a. năframă; b. pălărie; c. bucurie.

3. ……… îi șade bine cu drumul.

a. Baiatului; b. Călătorului; c. Excursionistului.

4. Cine seamănă ……, culege furtună.

a. vânt; b. grâu; c. ceartă.

5. Leneșul mai mult aleargă, scumpul mai mult ………

a. muncește; b. câștigă; c. păgubește.

 

RĂSPUNSURI:

 1. c
 2. b
 3. b
 4. a
 5. c

 

Greşeli de exprimare – Testul conţine 15 grile ce vizează cele mai frecvente erori semantice şi de expresie

dada

Pentru următoarele cerinţe, alege o singură variantă de răspuns:

1) În exemplul: Acesta este un elev leneş care nu trebuie să-i acordăm multă încredere, întâlnim:

a) un anacolut                b) un pleonasm                                c) un anacolut şi un pleonasm

2) În exemplul: Am plecat atunci cu toţi la lac. identificăm:

a) un pleonasm               b) o cacofonie                                 c) două cacofonii

3) În propoziţia: Aniversăm 126 de ani de la Independenţă. există:

a) un anacolut                 b) un exemplu de hipercorectitudine      c) o tautologie

d) un pleonasm

4) Pronunţările Uaterlo în loc de Vaterlo pentru localitatea belgiană Waterloo, precum şi pronunţările Cicago în loc de Şicago pentru oraşul american Chicago, sau Rio de Haneiro în loc de Rio de Janeiro pentru Rio de Janeiro constituie:

a) pleonasme                    b) cazuri de hipercorectitudine         c) anacoluturi

5) În zicala Frate, frate, da’ brânza-i pe bani! întâlnim:

a) un pleonasm          b) o tautologie                                   c) un caz de hipercorectitudine

6) Pronunţările blömaren (corect: blömarin), poplen(corect: poplin), şocolată (corect: ciocolată), gioben (corect: joben) constituie cazuri de:

a) hiperfranţuzisme   b) anacoluturi          c) pleonasme

7) Exprimările greşite partea a întâia, seria a întâia sunt în cazul de:

a) hipercorectitudine         b) tautologie         c) anacolut

8) Expresiile diurnă pe zi, greutate ponderală, lipom de grăsime, protagonist principal, harta mapamondului, mijloace mass-media etc. sunt:

a) pleonasme             b) hiperfranţuzisme          c) anacoluturi                                       

9) Pronunţările şpicher, ştart, ştandard, şpray, ştop constituie cazuri de:

a) pleonasme          b) hipergermanisme          c) cacofonii

10) Pronunţările piftea (în loc de chiftea, care vine din limba turcă) şi juvaier (în loc de giuvaier, care vine, de asemenea, din limba turcă) reprezintă cazuri de:

a) pleonasme         b) hipercorectitudine          c) cacofonii

11) Alege pronunţia corectă a numelor proprii Gala Galaction, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ovid Densusianu:

a) Gala Galacsion, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ovid Densuşianu

 b) Gala Galaction, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ovid Densuşanu

 c) Gala Galaction, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ovid Densusianu

12) Anacolutul este definit ca:

a) figură sintactică ( de construcţie ) care constă în repetarea unui cuvânt / grup de cuvinte la sfârşitul  unei unităţi sintactice sau metrice şi la începutul celei următoare

b) tip de redundanţă, de repetiţie de sens în anumite condiţii sintactice

c) discontinuitate sitactică în construcţia propoziţiei sau frazei, apărută din cauza neconcordanţei dintre modelul logic şi realizarea gramaticală a enunţului

13) Cacofonia se defineşte ca:

a) scriere neconformă cu regulile ortografice

b) efect acustic dezagreabil, rezultat din repetarea sau combinarea sunetelor / silabelor în cuvinte sau în frază

c) tip de schimbare fonetica prin care două sunete succesive fuzionează în rostirea legată, devenind un sunet unic

14) Hipercorectitudinea este:

a) tip de propoziţie principală care nu intră în relaţie sintactică cu nicio altă propoziţii

b) abatere lingvistică de un tip special, datorată preocupării vorbitorilor de a se conforma normelor limbii literare, manifestată în modificările fonetice, grafice sau gramaticale determinate de false analogii

c) acea parte din enunţ care, în cadrul discursului, formează centrul interesului comunicativ, sau prim-planu informaţional, aducând, în procesul comunicării, partea nouă de informaţie

15) Pleonasmul este:

a) o repetiţie de tip special , care constă în repetarea unei părţi de propoziţie sau a unei propoziţii prin aceleaşi cuvinte su cu acelaşi înţeles, dar cu funcţii sintactice diferite

b) discontinuitate sintactică în construcţia propoziţiei sau frazei, apărută din cauza neconcordanţei dintre modelul logic şi realizarea gramaticală a enunţului

c) tip de redundanţă care constă în alăturarea unui cuvânt sau a mai multor cuvinte care repetă inutil sensul exprimat de altul plasat anterior în şirul vorbirii

Sursa: didactic.ro

Test de gramatică – Introducerea greșită a blancului, în locul cratimei

test

 1. Alegeţi varianta corectă:

a) Nopţile câte o dată le petrecem împreună îmbrăţişaţi.

b) Nopţile câteodată le petrecem împreună îmbrăţişaţi.

     2. Alegeţi varianta corectă:

a) Pacientul urmează să fie ţinut în continuu sub observaţie.

b) Pacientul urmează să fie ţinut încontinuu sub observaţie.

     3. Alegeți varianta corectă:

a) Ne-a depus procesul verbal la sesizarea comisiei de contestații.

b) Ne-a depus procesul-verbal la sesizarea comisiei de contestații.

     4. Alegeți varianta corectă:

a) În prim plan, proiectul era ,,Comunicarea în Echipă, Noi în loc de eu”.

b) În prim-plan, proiectul era ,,Comunicarea în Echipă, Noi în loc de eu”.

     5. Alegeți varianta corectă:

a) A cere claritate morală ține de bunul-simț, nu de vreo pasiune vindicativă.

b) A cere claritate morală ține de bunul simț, nu de vreo pasiune vindicativă.

 

Test de ortografie

test

Rescrieţi următoarele propoziţii, corectând greşelile de orice natură ar fi:

 1. Miar place să vizitez grădina zologică.
 2. Ţi-e? Şi mi-e, evident.
 3. Poate, vom ajuge vreo dată.
 4. Noul preşedinte a fost anunţat de către mijloacele massmedia.
 5. Votatai pe cineva?
 6. Da, votatam.
 7. Trebuie să anexezi alăturat această cerere.
 8. Tu nu ai o caligrafie frumoasă.
 9. Făcutuşia planurii de vitor.
 10.  Î-mi crez eu destule complicaţi, numi m-ai creea şi tu, fiari tu să fi.
 11. Mii jenă mai mult de iel, decât de propri copiii.
 12. Dacă a-ţi fii m-ai integriii, decât asprii aceea de arbitrii, nu maşi fi sfiiit să vă accord tuturor aceiaşi atenţie.
 13. Dei vedea pe vecini mei, spunele că nu mii teamă de loc de iei.
 14. Din cauza efortului, a făcut o hemoragie de sânge.

Test – Adverbul, Prepoziția, Conjuncția și Interjecția

tests.jpg

Bătrânul Dan trăiește ca șoimul singuratic,
În peșteră de stâncă, pe-un munte păduratic […]
Vechi pustnic, rămas singur din timpul său afară,
Ca pe un gol de munte o stâncă solitară,
Dincolo din morminte el trist acum privește
O tainică fantasmă ce-n zare s-adâncește,
Fantasma drăgălașă a verdei tinereți
Ce fuge de răsuflul geroasei bătrâneți,
Și zice: Timpul rece apasă umărul meu
Și cât m-afund în zile, tot simt că e mai greu!
O! lege-a nimicirii, o! lege nemiloasă!
Când, când s-a toci oare a vremii lungă coasă!
Apoi el pleacă fruntea și cade în visare,
Iar munții, albi ca dânsul, se-nclină-n depărtare… (Vasile Alecsandri – Dan, căpitan de plai)

 1. Indicați felul primelor trei adverbe din text.
 2. Indicați adverbele cu funcția sintactică de nume predicativ, precizați felul și gradul acestora.
 3. Indicați adverbul relativ din text.
 4. Indicați primele două prepoziții din text și precizați felul acestora.
 5. Indicați conjuncțiile din ultimele două versuri și precizați felul acestora.
 6. Indicați interjecția din text.
 7. Indicați adverbul și locuțiunea adverbială din următoarele enunțuri și indicați funcția sintactică a acestora: Imposibil să vină. Fără doar și poate că o să reușească.

Test – Atribut și complement

test.jpg

Miresme dulci de flori mă-mbată şi mă alintă gânduri blânde …
Ce iertător şi bun ţi-e gândul, în preajma florilor plăpânde!
Râd în grămadă: flori de nalbă şi albe flori de mărgărint,
De parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint,

Sfioase-s bolţile spre sară, şi mai sfioasă-i iasomia:
Pe faţa ei neprihănită se-ngână-n veci melancolia
Seninului de zare strânsă, şi-n trandafiri cu foi de ceară
Trăiesc mâhnirile şi plânge norocul zilelor de vară.   (Dimitrie Anghel – În grădină)

 1. Precizați elementele descrise.
 2. Notați elementele tipice odei din text.
 3. Menționați figurile de stil folosite în descriere și explicați semnificația acestora.
 4. Identificați atributele din primul vers, indicați felul acestora.
 5. Indicați atributele substantivale genitivale din versurile date.
 6. Indicați felul complementelor din a doua strofă.
 7. Identificați primul complement din textul dat, precizați felul lui și analizați partea de vorbire prin care se exprimă.
 8. Indicați atributele adjectivale exprimate prin adjective provenite din participiu din a doua strofă.
 9. Indicați felul complementelor din următorul enunț: L-am întâlnit pe George care plecase după cumărături și care mi-a spus că intenționează să meargă la mare din cauza căldurii insuportabile.
 10. Indicați felul atributelor din enunțul următor: Dorința alor mei este să ne ducem în vacanță la mare, fiindcă sunt încântați de peisajele de acolo.

 

Test (clasa a II-a)

 

 1. Unește cuvintele scrise de tipar cu cele scrise de mânã:

cireșe                                       ceașcã

ceașcã                                      ingheţate

ghiozdan                                 cireșe

înghețate                                 ghiozdan

 

 1. Scrie cu litere de mânã apoi desparte în silabe:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

pește    =                                                   ;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

bomboane   =                                          ;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

cernealã   =                                              ;

 

 • Ordonaţi cuvintele pentru a obține o propoziţie:

repede    Cenușãreasa     de    pleacã         la        bal .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 1. Unește cuvintele care crezi cã formeazã sensul opus , conform modelului:

bun                              mic

mare                            liniște

repede                         luminã

întuneric                       rãu

zgomot                        încet

 

 1. Scrieţi cu litere de mânã urmãtoarele litere și cuvinte :

A  , mama,  U,  n,  textul,  Y,  kilogram,   M,   Flavius,   frunzele


 

Sursa: Didactic.ro

 

 

 

Test (clasa a III-a)

 

 1. Cine a scris versurile imnului “Deşteaptă-te, române!” ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Potriveşte, numerotând corespunzător :

 

 1. Mihai Eminescu                                                      un vers
 2. Ce te legeni…                                                            titlul
 3. Fără ploaie, fără vânt                                             numele poetului

 

 1. Recunoaşte titlul şi autorul textului:
  1. „ Nu-i rău, măi Ştefane, să ştie şi băiatul tău oleacă de carte. Nu numaidecât pentru popie, cum chiteşte Smaranda. Dar cartea îţi aduce şi oarecare mângâiere. ”

……………………………………………………………………………………………

 1. Vivat România! Vivat Alexandru Ioan Întâi, Domnul tuturor românilor!

Şi bravul nostru dascăl n-a mai putut stăpâni emoţia şi s-a pornit pe plâns. A plâns toată lumea, iar vodă, ţinându-se cât putea, a bătut pe umeri pe dascăl şi i-a zis:

 • Să trăieşti! Cu români ca tine n-am teamă! ”

…………………………………………………………………………………………

 1. Aranjează în ordine cronologică ideile:

 

Aşezarea  a devenit tot mai importantă.

El s-a aşezat pe malul Dâmboviţei.

Ciobanul Bucur îşi păştea turmele între Dunăre şi munţi.

 1. Alcătuieşte propoziţii folosind următoarele cuvinte: şes, tibişir, menajerie, ţâfnoasă, hulesc, voievod, crâng.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Scrie cuvintele cu sens opus:

 

iarnă –                                                                  zi –

mult –                                                                  rău –

înalt –                                                                  a acoperi –

aproape –                                                             duşman –

sus –                                                                     necaz –

 

 1. Alcătuieşte enunţuri folosind ortogramele: nea/ne-a ; neam/ne-am ;

sa/s-a;   sau/ s-au.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Desparte în silabe cuvintele:

 

viitoare:                                                                acceptă:

fiinţă:                                                                   aceea:

expune:                                                                studiile:

ideea:                                                                   aviatorii:

 

 1. Se dă textul:

A trăit demult un rege vestit. El a chemat la sine pe sfetnicul său.

– Dumneata ştii multe lucruri. Vreau un vistiernic cinstit.

– Vom alege pe cel mai uşor dansator, Măria Ta.

(după Voltaire)

Cerinţe:

 1. Subliniază cu o linie subiectele şi cu două predicatele ;
 2. Analizează următoarele cuvinte: a trăit, sfetnicul, Dumneata ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Realizează schema primei propoziţii ;

 

 

 

 

d) Transformă a doua propoziţie în propoziţie simplă ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

e) Desparte în silabe cuvântul cinstit şi precizează:

 • Vocalele şi consoanele

…………………………………………………………………………………………………….

 • Grupul de litere întâlnit

…………………………………………………………………………………………………….

 • Alte cuvinte cu sens asemănător

……………………………………………………………………………………………………..

f) Găseşte în textul dat:

 • un substantiv însoţit de un adjectiv –
 • un pronumele personal de politeţe –
 • un verb la persoana I, numărul plural –

 

 1. Imaginaţi-vă o întâlnire cu marea, într-o dimineaţă de vară.
 • Realizaţi un dialog pornind de la salutul: Bună dimineaţa, mare!
 • Scrieţi dialogul respectând semnele de punctuaţie.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sursa: Didactic.ro

Test (clasa a IV-a)

Test de evaluare formativă

1 Subliniaţi verbele din text:

,,O păsărică nu mai putea de sete.  Fiind aproape de fântână zbura într-acolo. Avea de gând să ceară găleţii puţină apă. Găleata tocmai era plina cu apă şi se odihnea pe fundul fântânii.”

 

2 Treceţi verbele în tabel:

verb exprimă timpul numărul persoana funcţia sintactică
           
           
           
           
           
           
           

 

3 Treceţi verbele la trecut, apoi la viitor respectând numărul şi persoana:

PREZENT                           TRECUT           VIITOR

Pot                                ……………          ………………

Zboară                         ………………..      …………………..

Este                               ………………         …………………

Se odihneşte               ………………..           ……………….

 

4 Identificaţi substantivele din text şi completaţi tabelul:

Vacanţa de vară a trecut . A început un nou an şcolar . Copiii merg veseli spre şcoală . Îşi pun speranţe în acest an şcolar . Manualele îi aşteaptă pe bănci . Uniformele strălucesc de curate. Doamna învăţătoare îi aşteaptă în prag.

Monica este în primul an de şcoală.

Substantiv Felul Numărul Genul
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

5 Extrageţi în tabel doar substantivele însoţite de adjective:

            ,,Dimineaţa călduroasă trecuse şi sosi amiaza arzătoare. Soarele îşi cumpănea discul alb de lumină topită.

Întregul pământ părea cufundat într-o tăcere adâncă. Neobositul greier amorţise la umbra unui firav  fir de iarbă.”                                (Calistrat Hogaş)

SUBSTANTIVE ADJECTIVE
   
   
   
   
   
   
   

6 Identifică adjectivele din textul de mai jos  şi completează cu ele tabelul  :

,,  Îşi ridică în aer botul mare şi puternic şi cu o sclipire veselă în ochişorii calzi salută cu palma la tâmplă . ,,          ( Fram , ursul polar – după Cezar Petrescu )

Adjectivul Genul Numărul
     
     
     
     
Sursa: didactic.ro