REGULI DE DESPĂRȚIRE ÎN SILABE

  1. O consoană între două vocale trece la silaba următoare:

Exemplu: po-diș, lu-nă

2. Două consoane între două vocale se despart între ele:

Exemplu: ac-tiv, cal-cul

Excepție: dacă prima consoană este b, c, d, f, g, h, p, t, v, iar a doua consoană este l sau r, ambele consoane trec la silaba a doua, fără a mai fi despărțite între ele.

Exemplu: co-dru, a-tlet.

3. Trei sau mai multe consoane între două vocale se despart după prima consoană:

Exemplu: fil-tru, cin-ste

Excepție: Despărțirea se face după a doua consoană în cazul grupurilor:

Lp-t: sculp-ta

Mp-t: somp-tu-os;

Mp-ț; re-demp-ți-u-ne;

Nc-ș; linc-șii;

Nc-t: punc-ta;

Nc-ț: punc-ți-e;

Nd-v: sand-vici;

Rc-t: arc-tic;

Rt-f: jert-fă;

St-m: ast-mul

4. Două vocale alăturate se despart între ele:

a-er, i-me-di-at, po-et.

Articolul poate cuprinde și informații din cărțile: Gramatica limbii române pentru gimnaziu – Pană Dindelegan (Editura Univers Enciclopedic), Gramatica limbii române pentru elevi și profesori – Adina Dragomirescu (Editura Corint), DOOM3 (Editura Univers Enciclopedic), Limba și literatura romana – Clasa 8 – Ghid complet pentru Evaluarea Națională 2022 – Marinela Pantazi, Margareta Onofrei. Recomand tuturor aceste cărți!

Anunțuri publicitare