PREPOZIȚIA – DEFINIȚIE

Prepoziția este partea de vorbire cu rol de conector gramatical care asigură legătura dintre cuvinte/grupuri de cuvinte la nivelul propoziției.

Anunțuri publicitare